Lietuvos kultūros tarybos paskiausias turinys

 1. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiamas „Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimo“ viešasis pirkimas

  Lietuvos kultūros taryba (LKT), toliau įgyvendinama ne tik kultūros ir meno projektų finansavimo, kultūrinės plėtros ir sklaidos tikslus, bet ir užtikrindama kultūros ir meno procesų, darančių įtaką kultūros politikai, stebėseną ir analizę, skelbia Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės...
 2. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Inicijuojamas gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas

  Lietuvos kultūros taryba (LKT), toliau įgyvendinama ne tik kultūros ir meno projektų finansavimo, kultūrinės plėtros ir sklaidos tikslus, bet ir užtikrindama kultūros ir meno procesų, darančių įtaką kultūros politikai, stebėseną ir analizę, skelbia Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo...
 3. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiamas antrasis 2020 metų kultūros ir meno projektų finansavimo konkurso etapas

  Lietuvos kultūros taryba (LKT) pradeda priimti kultūros ir meno organizacijų paraiškas į antruoju 2020 m. finansavimo etapu paskelbtus kultūros ir meno projektų finansavimo konkursus. Paraiškos priimamos iki vasario 28 d. (imtinai). Pirmajame 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etape...
 4. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams

  Paraiškos priimamos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. Kontaktinė informacija – kuratoriai. Programos tikslas Skatinti kultūros ar meno kūrėjų profesinio meistriškumo tobulinimą. Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos Edukacinės stipendijos – iki 6 mėnesių (iki 3600 Eur)...
 5. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Lietuvos kultūros taryba skelbia kultūros ir meno ekspertų duomenų bazės atrankos konkursą

  Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia kultūros ir meno ekspertų duomenų bazės atrankos konkursą – kultūros ir meno kūrėjų, tyrinėtojų, kuratorių, vadybininkų ir kitų savo srities ekspertų paraiškų laukiame iki 2019 m. gruodžio 16 d. (imtinai). LKT susirinkimo narių atrinkti pretendentai...
 6. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Kvietimas dalyvauti tyrimo „Meno rezidencijų poveikio vertinimas“ įgyvendinime

  Lietuvos kultūros taryba (LKT) kviečia tyrėjus, tyrėjų grupes ir organizacijas dalyvauti bei teikti pasiūlymus tyrimo „Meno rezidencijų poveikio vertinimas" įgyvendinimui. LKT stebėsenos ir analizės skyriaus inicijuojamo tyrimo tikslas - įvertinti Lietuvoje vykstančių meno rezidencijų poveikį...
 7. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos konkursui

  Lietuvos kultūros taryba (LKT) kviečia kultūros ir meno organizacijas teikti paraiškas Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos konkursui. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos tikslas - skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, sudarant palankesnes...
 8. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiamas trečiasis edukacinių stipendijų konkursas

  Lietuvos kultūros taryba iki gegužės 31 d. (imtinai) priima kultūros ir (ar) meno kūrėjų paraiškas į trečiąjį 2019 m. edukacinių stipendijų finansavimo konkursą. Primename, kad edukacinės stipendijos skiriamos ne ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, o prašoma suma negali viršyti 3600 EUR...
 9. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiami pakartotiniai rinkimai į Regionines kultūros tarybas

  Lietuvos kultūros taryba skelbia pakartotinius rinkimus į Regionines kultūros tarybas Skuodo, Alytaus, Akmenės, Šalčinininkų ir Vilniaus rajonų, Neringos miesto ir Kalvarijos savivaldybėse. Kultūros ir meno kūrėjų, vertintojų ir vadybininkų, gyvenančių šiose Lietuvos regionuose, paraiškų...
 10. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiamas antras 2019 m. finansavimo konkurso etapas

  Lietuvos kultūros taryba (LKT) pradeda priimti kultūros ir meno organizacijų paraiškas į antruoju 2019 m. finansavimo etapu paskelbtus 24 kultūros ir meno projektų finansavimo konkursus. Paraiškos priimamos iki kovo 1 d. (imtinai). Pirmajame 2019 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etape...
 11. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiamas ekspertų atrankos konkursas

  Lietuvos kultūros taryba (LKT), plėsdama kultūros ir meno ekspertų duomenų bazę skelbia ekspertų atrankos konkursą užpildyti antropologijos, socialinės integracijos (atskirties mažinimo) tarpkultūrinėmis veiklomis, etninės kultūros, vaikų literatūros, muzikos sričių praktikų, cirko, šokio...
 12. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Vyksta antrasis edukacinių stipendijų konkursas

  Iki sausio 31 d. (imtinai) Lietuvos kultūros taryba priima kultūros ir (ar) meno kūrėjų paraiškas į antrąjį 2019 m. edukacinių stipendijų finansavimo konkursą. Edukacinių stipendijų konkursai skelbiami tris kartus per metus, todėl šiuo metu skelbiamame konkurse skatinami dalyvauti kultūros ir...
 13. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Paskelbti pirmieji 2019 m. kultūros ir meno projektų finansavimo konkursai

  Lietuvos kultūros taryba (LKT) paskelbė 2019 metų kultūros ir meno projektų finansavimo konkursus ir kviečia kultūros organizacijas teikti paraiškas į daugiau nei 30 Kultūros rėmimo fondo (KRF) lėšomis finansuojamų kultūros ir meno sričių bei kultūros programų. Kaip ir kasmet, konkursai...
 14. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Pirmasis 2019 m. finansavimo konkursas stipendijoms kultūros ir (ar) meno kūrėjams

  Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia pirmąjį 2019 m. finansavimo konkursą – iki spalio 1 d. (imtinai) priimamos stipendijų kultūros ir (ar) meno kūrėjams paraiškos. Individualioms ir edukacinėms stipendijos, kurių pagrindinis tikslas – skatinti kūrėjų individualią kūrybinę veiklą bei...
 15. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Strateginio tarptautinių renginių finansavimo konkursas

  Programos tikslas Užtikrinti tvarų Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių (toliau – renginiai), kurių tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros arba...