Ilona Vaškevičiūtė

Laipsnis
daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Įstaiga
Lietuvos edukologijos universitetas
Padalinys
Lietuvos istorijos katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1993 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Pietinių žiemgalių dvasinė kultūra ir materialinė būtis V–XII amžiuje. Tyrinėjo 23 laidojimo paminklus iš kurių svarbesni: Pavirvytės-Gudų, Mažeikių, Stungių, Šukionių, Linkuvos, Kriukų–Dvareliškių, Kurmaičių–Linksmėnų, Šilmikių, Gaiciūnų, Vilniaus mieste Mindaugo gatvės kapinynas, Berčiūnų pilkapynas. Kartu su kitais archeologais tyrinėjo Tuskulėnų masinę kapavietę (1994–1996), kur buvo ekshumuoti 706 1944–1946 m. NKVD–KGB nukankintų ir užkastų žmonių palaikai. Ta tematika parašė straipsnius: „Tragiškieji Vilniaus Tuskulėnai“, „Tuskulėnai – komunizmo aukų kapas“, „Contemporary Period Mass Grave Sites in Vilnius“ (su bendraautoriumi). Monografijų Žiemgaliai V–XII amžiais, Pavirvytė kapinynas (X–XIII amžiai), Tautų kraustymasis ir baltų genčių sklaidos laikotarpis, Lietuva iki Mindaugo, Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai senovėje bendraautorė, paskelbusi arti 100 akademinių ir mokslo populiarinimo straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: baltų genčių sklaidos laikotarpis, baltų gentys ir jų laidojimo papročiai, materialinė bei dvasinė baltų genčių kultūra.
Grįžti