Ieva Aurylaitė

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 002 politikos mokslai
Įstaiga
Kauno technologijos universitetas
Padalinys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2012 m. Šiaulių universitete baigė edukologijos bakalauro studijas, įgydama mokytojo kvalifikaciją; 2014 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė politikos mokslų magistro studijas; nuo 2014 m. Kauno technologijos universiteto (KTU) politikos mokslų krypties doktorantė. 2018 m. stažavosi Latvijos ir Centrinės Floridos (CFU, JAV) universitetuose. Nuo 2014 m. dėsto KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultete; 2015 ir 2017 m. dirbo CFU; nuo 2017 m. dėsto Šv. I. Lojolos kolegijoje. 2017 m. dalyvavo sudarant KTU ir CFU jungtinio laipsnio studijų programą. Publikavo 4 straipsnius Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose mokslo žurnaluose, skaitė 12 pranešimų Lietuvos ir užsienio akademinėms bendruomenėms. 2018 m. paskirta Lietuvos mokslo tarybos doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus. Mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, pilietinė visuomenė, socialinės medijos ir e. dalyvavimas.