Artūras Grickevičius

Laipsnis
daktaras
Sritis
humanitariniai mokslai · H
Kryptis
H 005 istorija ir archeologija
Vardas
docentas
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Padalinys
Katalikų teologijos fakultetas
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Širvintos, Lietuva
1989 m. Vilniaus universitete įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. 1989–1992 m. dirbo Lietuvos mokslo akademijos Lietuvos istorijos institute vyresniuoju laborantu, rinko istorinę medžiagą Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, Lenkijos ir Vatikano bibliotekose ir archyvuose. 1992–1997 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantas, specializavosi Tiubingeno universitete. 1997 m. apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Popiežiškoji seminarija Vilniuje 1583–1655 metais. Nuo 1997 m. dirba Lietuvos edukologijos universitete (toliau – LEU), nuo 1998 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dėsto įvairius krikščionybės istorijos, taip pat studijų ir mokslo tiriamojo darbo metodologijos dalykus. 2008 m. paskelbė monografiją Vilniškė popiežiškoji seminarija 1583-1655 metais: iš Lietuvos religinio ugdymo istorijos. 2010 m. dalyvavo kaip klausytojas ir lektorius Tarptautinės holokausto studijų mokyklos Yad Vashem (Izraelis) seminaruose Vilniuje, Jeruzalėje ir Druskininkuose. Dvejų akademinėms studijoms paskirtų (didaktinių ir metodologinių) knygų, taip pat kelių dešimčių akademinių ir populiarių straipsnių autorius. Reprezentacinių Lietuvos ir jos mokslo sklaidos veikalų Įdomioji Lietuvos istorija (2007 m.) ir Tai Lietuva (2013 m.) bendraautorius. 2011 m. gegužį pagal LEU akademinio personalo mobilumo užsienyje programą Erasmus Vroclavo universitete skaitė paskaitas apie sekuliarizaciją. Nuo 2012 m. Bažnytinės istorijos tarptautinės lyginamosios komisijos (CIHEC) Nacionalinės komisijos narys. Nuo 2012 m. – tarptautinio mokslinio žurnalo „Hereditas Monasteriorum“ mokslinio komiteto narys. 2012–2013 m. – Lietuvos mokslo tarybos projekto „Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia: etnoreliginis tapatumas išeivijoje“ dalyvis. Nuo 2014 m. Vatikano katalikiškųjų studijų audito ir rėmimo agentūros AVEPRO ekspertas, prisidėjo atestuojant Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos ir Telšių vyskupijos Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos mokymo programas (2015 m.). Parengęs ir leidybai įteikęs monografiją Kauno kunigų seminarijos raidos bruožai, 1866-2016 m.. Mokslinių tyrimų sritys: kunigų ruošimo istorija.