1918–1940 m. lietuvos respublika

  1. Valdas Selenis

    Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos mokytojų darbo sąlygos ir pragyvenimo problemos 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos laikais. Pedagoginėje ir istoriografinėje literatūroje išsamiai atskleista mokytojų darbo metodika, žymiausių Lietuvos filosofų ir pedagogų pedagoginės teorijos ir idėjos...
Grįžti