daiktas

  1. Tautvydas Vėželis

    Straipsnis Niekis ir daiktas Heideggerio ir daoizmo filosofijoje

    Santrauka. Straipsnyje remiantis komparatyvistinės filosofijos principais lyginamuoju aspektu nagrinėjamos Niekio ir daikto sampratos Heideggerio ir klasikinio daoizmo filosofijoje. Straipsnio pradžioje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į Niekio sampratos savitumo išryškinimą Heideggerio...
Grįžti