geografinės sistemos

  1. Aušra Birgelytė

    Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos geografo, keliautojo, docento Rimanto Krupicko (1945–2009) geografinis pasaulėvaizdis. Aptariamos XX a. antrosios pusės mokslinės teorijos (bendrosios sistemų teorijos, sinergetikos, chaoso, netiesinės dinamikos), sisteminio mąstymo principai...
Grįžti