gerovė

  1. Algirdas Monkevičius

    Straipsnis Mokymasis visą gyvenimą: kūrybiškumo ir laimės aspektai

    Santrauka. Gilesnis supratimas, kaip žmonės pasiekia pasitenkinimą gyvenimu arba nuo jo nutolsta, koks čia švietimo vaidmuo, – svarbus ne tik tyrėjams, bet ir politikos kūrėjams, švietimo administratoriams, vadybininkams, socialiniams darbuotojams bei visiems, besirūpinantiems žmonių gerove...
  2. Algirdas Monkevičius

    Straipsnis Laimės koncepcija viešosios politikos ideologijoje ir praktikoje

    Santrauka. Pastarąjį dešimtmetį vis labiau ryškėja tendencija kritiškai vertinti ūkio augimo strategijas ir atidžiau rūpintis kitais (ne vien ekonominio pobūdžio) svarbiais individų bei visuomenės poreikiais, lemiančiais jų gyvenimo kokybę bei savijautą. Šiame straipsnyje glaustai analizuojama...
Grįžti