kolektyvinė atmintis

  1. Nerijus Brazauskas

    Straipsnis Lietuvos partizanai šiuolaikiniame lietuvių romane: kolektyvinė atmintis ir istorijos interpretacija

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamas Lietuvos partizanų, partizaninio karo, istorijos vaizdavimas keliuose romanuose: Mariaus Ivaškevičiaus Žali (2002), Teodoro Četrausko Tarsi gyventa (2004), Juozo Jasaičio Per sutemas (2008), Petro Venclovo Kartybių taurė – iki dugno (2011), Antano Šileikos...
  2. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

    Straipsnis Nacionalinis tapatumas ir atmintis šiuolaikinėje ekranosferoje ir medijų mene

    Santrauka. šiuolaikinės ekranosferos arba, prancūzų filosofo ir sociologo Gilles’o Lipovetsky teigimu, visur esančio, daugiaformio, multimedijuoto „globalaus ekrano“ veikimas nevienareikšmis – jis medijuoja kolektyvinę atmintį, transliuoja praeities vaizdinius, tačiau išstumia iš bendruomeninės...
Grįžti