konstitucinė jurisprudencija

 1. Egidijus Kūris

  Studija Konstituciniai principai ir Konstitucijos tekstas

  Santrauka. Studija skirta konstitucinių principų tipologijai ir sistemai. Joje formuluojama konstitucinių principų samprata ir ypatumai lyginant su teisės principais apskritai, nagrinėjamas konstitucinių principų santykis su konstitucinėmis normomis, Konstitucijos tekstu, konstitucine...
 2. Egidijus Jarašiūnas

  Straipsnis Informacijos laisvės apsaugos problemos Konstitucinio Teismo praktikoje

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos ypač aktualios vadinamosios naujos demokratijos visuomenės informacijos laisvės apsaugos problemos konstitucinėje jurisprudencijoje. Ši laisvė svarbi šiuolaikinės visuomenės žmogui. Asmens teisės į informaciją pagrindai suformuluoti Lietuvos Respublikos...
 3. Egidijus Kūris

  Studija Ūkinės veiklos laisvė, sąžininga konkurencija ir bendra tautos gerovė: Konstitucijos 46 straipsnio jurisprudencinis komentaras

  Santrauka. Studijoje, stengiantis išlaikyti Konstitucinio Teismo aktų „stilistiką“, konstruojama nuosekli Konstitucijos 46 straipsnio doktrina; tai daroma remiantis vien šios doktrinos fragmentais, „išbarstytais“ įvairiuose 1993–2005 m. priimtuose Konstitucinio Teismo baigiamuosiuose aktuose...
 4. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Oficialios konstitucinės doktrinos koregavimo problemos

  Santrauka. Studijoje nagrinėjama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje sukurta konstitucinių nuostatų reinterpretavimo, kai oficiali konstitucinė doktrina yra koreguojama, doktrina. Toks oficialios konstitucinės doktrinos koregavimas būdingas daugelio šalių konstitucinės...
 5. Egidijus Kūris

  Studija Apie Konstitucinio Teismo teisėjų atskirąsias nuomones: keli bihevioristiniai aspektai

  Santrauka. Studijoje dėmesys sutelkiamas į naujo Lietuvos konstitucinės justicijos proceso teisės instituto – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo atskirosios nuomonės – įtvirtinimą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatyme. Parodoma, kad dabartinis atskirosios nuomonės...
Grįžti