kultūrinė atmintis

  1. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

    Straipsnis Kultūrinė atmintis, kultūrinis kapitalas ir vizualumas

    Santrauka: Straipsnyje nagrinėjama kultūrinės atminties kaip kultūrinio kapitalo samprata, kultūrinės atminties raiška – eksternalizacija ir objektyvacija. Išsamiai aptariama, kaip kultūrinė atmintis įvietinama ir kokios vietos bei objektai stiprina kultūrinę atmintį, o kokios – priešingai...
  2. Vytautas Rubavičius

    Straipsnis Lietuvybė ir Kitas kultūroje ir kultūrinėje atmintyje

    Santrauka: Pastaruoju metu sparčiai daugėja mokslinių darbų, kuriuose gvildenami nacionalumo, nacionalinio ir tautinio tapatumo, taip pat nacionalizmo klausimai ir svarstoma, kaip šiuos reiškinius veikia integracinė Europos Sąjungos politika, grindžiama su jokiu valstybingumu bei tapatumu...