lietuvos ežerai

  1. Gintaras Valiuškevičius

    Straipsnis Nenuotakių ledyninės kilmės Lietuvos ežerų vandens balansas

    Santrauka. Nenuotakių ežerų vandens balanso tyrimai svarbūs tiriant hidrologines sąlygas drėgmės pertekliaus zonose. Tokie tyrimai padeda atsakyti į klausimą: kas lemia ežerų autoreguliacijos procesus? Nenuotakaus ežero ilgalaikio vandens balanso lygtis apima penkis pagrindinius elementus...
  2. Gintaras Valiuškevičius

    Straipsnis Mažųjų Lietuvos ežerų hidrografinis aktyvumas ir jo teritorinės ypatybės

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamas skirtingu hidrografiniu aktyvumu pasižyminčių mažųjų Lietuvos ežerų (0,05–0,5 ha) teritorinis pasiskirstymas. Didžioji dalis reikalingų duomenų surinkta mažųjų Lietuvos ežerų inventorizacijos metu 1989–1990 m. Nors praėjo 15 metų nuo katalogo sudarymo...