materialinė atsakomybė

  1. Tomas Bagdanskis

    Straipsnis Darbdavio materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje

    Santrauka. Šiame straipsnyje trumpai aptariamos darbdavio materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje. Pateiktos bendros materialinės atsakomybės darbo teisėje sąlygos, nurodyti jų taikymo ypatumai, kylantys nagrinėjant darbdavio materialinės atsakomybės klausimus. Išskiriami atskiri...
  2. Tomas Bagdanskis

    Straipsnis Darbdaviui atstovaujančio asmens materialinės atsakomybės problemos

    Santrauka. Šiame straipsnyje trumpai aptariamas darbdaviui atstovaujančio asmens statusas ir materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje. Analizuojama, kokias pareigas turi juridinio asmens vadovas ir kokia jam gali iškilti atsakomybė, jei jis šių pareigų nevykdo arba vykdo netinkamai...