niekis

  1. Tautvydas Vėželis

    Straipsnis Niekis ir daiktas Heideggerio ir daoizmo filosofijoje

    Santrauka: Straipsnyje remiantis komparatyvistinės filosofijos principais lyginamuoju aspektu nagrinėjamos Niekio ir daikto sampratos Heideggerio ir klasikinio daoizmo filosofijoje. Straipsnio pradžioje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į Niekio sampratos savitumo išryškinimą Heideggerio...