partinė sistema

  1. Kristina Ivanauskaitė-Pettinari

    Straipsnis Lietuvos partinės sistemos teisinis reglamentavimas 1905–1919 metais

    Santrauka. Straipsnyje analizuojami bendrieji politinių partijų bruožai, jų požymiai. Identifikuojami teisiniai ir politologiniai politinių partijų bruožai. Siekiama atskleisti lietuviškųjų politinių partijų kūrimąsi lėmusius veiksnius: nagrinėjami lietuvių tautinio ir politinio atgimimo etapai...
Grįžti