saugumas

  1. Saulius Kanišauskas

    Straipsnis Šeimos ir tautos tapatumas kaip socialinis kodas ir vertybė

    Santrauka. Straipsnyje tęsiama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo priimto nutarimo, reikšmingai išplečiančio šeimos sampratą, analizė. Parodoma, kad Nutarime prioritetas skiriamas ne šeimos stabilumą palaikantiems santuokiniams ryšiams, o šeimos narių laisvei be įsipareigojimų visuomenei...
Grįžti