socialinės meno funkcijos

  1. Alvydas Noreika

    Straipsnis Vytauto Kavolio vaizduojamojo meno sociologija

    Santrauka: Straipsnyje aptariamas Amerikos lietuvių sociologo Vytauto Kavolio vaizduojamojo meno sociologijos ir amerikiečių sociologo Talcotto Parsonso struktūrinio funkcionalizmo santykis. Atsižvelgiant į tai, kad tyrimų metodologija kuriama remiantis ne tik Parsonso, bet ir kitų autorių...