sociologinė apklausa

  1. Stasys Mizaras

    Straipsnis Miškų tvarkymo darnumo ekonominis ir socialinis vertinimas

    Santrauka. Miškų tvarkymo darnumas apibrėžiamas kaip koncepcija, siekianti išlaikyti ir padidinti miškų ekonomines, socialines ir ekologines vertybes dabartinėms ir ateities kartoms. Jo vertinimui yra siūlomi įvairūs metodai: daugiakriterinės analizės, ekonominio vertinimo, socialinio...
Grįžti