švietimo prieinamumas

  1. Kęstutis Trakšelys

    Straipsnis Švietimo prieinamumas – visuomenės socialinio teisingumo rodiklis

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamas švietimo prieinamumas kaip socialinio teisingumo visuomenėje rodiklis. Dažnai Lietuvoje švietimo prieinamumas suvokiamas kaip geografinis arba fizinis mokyklos pasiekiamumas. Tačiau švietimo prieinamumas apima kur kas daugiau aspektų – tai fizinis mokyklos...
  2. Kęstutis Trakšelys

    Straipsnis Žmogaus gerovės kūrimas transformuotoje visuomenėje: švietimo prieinamumo principas

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas švietimo prieinamumas kaip vienas iš svarbiausių žmogaus gerovės kūrimo transformuotoje visuomenėje principų. Švietimo prieinamumas transformuotoje visuomenėje laiduoja asmens socialinį mobilumą, karjerą, pajamas, o tai pagrindiniai rodikliai, turintys įtakos...
Grįžti