transformuota visuomenė

  1. Kęstutis Trakšelys

    Straipsnis Žmogaus gerovės kūrimas transformuotoje visuomenėje: švietimo prieinamumo principas

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas švietimo prieinamumas kaip vienas iš svarbiausių žmogaus gerovės kūrimo transformuotoje visuomenėje principų. Švietimo prieinamumas transformuotoje visuomenėje laiduoja asmens socialinį mobilumą, karjerą, pajamas, o tai pagrindiniai rodikliai, turintys įtakos...