vienis

  1. Skirmantas Jankauskas

    Straipsnis Platonas vs Zenonas, arba Esinių ontiškumo problema „Parmenide“

    Santrauka. Straipsnyje aptariama esinių ontiškumo problema, su kuria Platonas galynėjasi viename analitiškiausių savo dialogų – Parmenide. Jis, klodamas ontologijos pamatus, išmąstė tikrai esant vienatinį esantį, o esinius visiškai nureikšmino. Platonas, viena vertus, seka Parmenidu ir persiima...
  2. Rasius Makselis

    Straipsnis Plotino emanacija kaip „ilgas gyvenimas“ lyginamosios analizės perspektyvoje

    Santrauka. Straipsnis skirtas Plotino emanacijos sampratos, pateiktos jo traktate V.2 [11], analizei, atkreipiant dėmesį į traktato pabaigoje randamą „ilgo gyvenimo“ metaforą, kuria filosofas ne tik parafrazuoja veikale pristatytą emanacijos doktriną, bet ir apeliuoja į skaitytojų kosmoso...
Grįžti