vienis

  1. Skirmantas Jankauskas

    Straipsnis Platonas vs Zenonas, arba esinių ontiškumo problema „Parmenide“

    Santrauka: Straipsnyje aptariama esinių ontiškumo problema, su kuria Platonas galynėjasi viename analitiškiausių savo dialogų – Parmenide. Jis, klodamas ontologijos pamatus, išmąstė tikrai esant vienatinį esantį, o esinius visiškai nureikšmino. Platonas, viena vertus, seka Parmenidu ir persiima...
  2. Rasius Makselis

    Straipsnis Plotino emanacija kaip „ilgas gyvenimas“ lyginamosios analizės perspektyvoje

    Santrauka: Straipsnis skirtas Plotino emanacijos sampratos, pateiktos jo traktate V.2 [11], analizei, atkreipiant dėmesį į traktato pabaigoje randamą „ilgo gyvenimo“ metaforą, kuria filosofas ne tik parafrazuoja veikale pristatytą emanacijos doktriną, bet ir apeliuoja į skaitytojų kosmoso...