visuomenės raida

  1. Rimvydas Laužikas

    Studija Socialinės organizacijos raida Dubingių mikroregione I a. – XVI a. viduryje: teorinis modelis

    Santrauka. Studijoje pateikiami socialinės organizacijos tyrimo rezultatai, remiantis I. Prigogine’o sistemų teorija ir socialinio kapitalo teorijomis, pagrindžiamas bendrasis visuomenės socialinės organizacijos proceso teorinis modelis ir konkretaus Dubingių mikroregiono bendruomenės socialinės...
Grįžti