vizualinė antropologija

  1. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė

    Straipsnis Antropologijos vizualizacija: nuo fotografijos iki vizualinės antropologijos

    Santrauka. Straipsnyje siekiama aptarti vizualinės antropologijos raidą ir metodologijos ypatumus. Remiantis vizualinės antropologijos tyrimų metodologija, analizuojami vizualinės antropologijos raidos ypatumai. Straipsnyje keliami uždaviniai: atskleisti vizualinės antropologijos kaitą nuo XIX...
  2. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė

    Straipsnis Lietuvių etnografinės fotografijos ypatybės

    Santrauka. Straipsnio tikslas – aptarti XIX a. II pusės–XX a. I pusės lietuvių etnografinės fotografijos ypatumus. Remiantis vizualinės medžiagos analize, istoriniu-lyginamuoju metodu, analizuojami lietuvių etnografinės fotografijos raidos ypatumai. Nagrinėjama problema – kaip vaizdiniai...