vyriausybės stabilumas

  1. Ligita Šarkutė

    Straipsnis Priežastinės Lietuvos Respublikos vyriausybių stabilumo sąlygos

    Santrauka. Straipsnyje atliekant kokybinę lyginamąją analizę tiriama sprendimų priėmimo modelio, politinių partijų, ideologinės krypties ir parlamentinės daugumos įtaka Lietuvos Respublikos vyriausybių stabilumui. Analizuojamasis tyrimas paremtas interviu su buvusiais Lietuvos Respublikos...
Grįžti