žmogiškųjų išteklių valdymas

  1. Saulius Pivoras

    Straipsnis Konkursinės atrankos į Lietuvos valstybės tarnybą tobulinimas gero valdymo iššūkių perspektyvoje

    Santrauka. Darbuotojų priėmimas ir atranka yra viena iš svarbiausių žmogiškųjų išteklių valdymo dalių. Straipsnyje analizuojamos pagrindinės atrankos į Lietuvos valstybės tarnybą problemos ir jų galimi sprendimo būdai. Remiantis 2011 m. balandžio–gegužės mėnesį atlikta reprezentatyvia Lietuvos...
  2. Palmira Papšienė

    Straipsnis Viešojo sektoriaus reformos poveikis žmogiškųjų išteklių vadybai

    Santrauka. Viešojo administravimo raidoje įvyko svarbių pokyčių, tačiau jo studijos pradėtos XIX amžiuje, kai buvo paskelbta W. Wilson knyga „Administravimo studijos“. Ankstyvieji viešojo administravimo tyrėjai iš esmės buvo reformuotojai, tikėję decentralizuotos valdžios idėja. Daugiausia...