Radiniai

  1. Jūratė Butvilienė

    Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

    Santrauka. Dabartinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo turinys tiek įstatyminiuose dokumentuose, tiek ir organizuojamų mokymų turiniu yra daugiau orientuotas į esamus darbdavių lūkesčius dėl darbuotojų kvalifikacijos akivaizdžiai atsiejant individo saviugdos arba asmenybės tobulėjimo bei...