Radiniai

 1. Lietuvos kultūros taryba

  Vyksta Skelbiami 2023 m. finansavimo konkursai

  Lietuvos kultūros taryba skelbia pirmojo 2023 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo konkursus. Paraiškos priimamos kultūros programų ir jų veiklų bei meno sričių konkursams. Paraiškos elektroniniu būdu priimamos iki rugsėjo 9 d. (imtinai). Meno sritys Nuo šio finansavimo konkurso meno...
 2. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiami antrojo finansavimo etapo konkursai

  Lietuvos kultūros taryba skelbia antrojo 2022 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo konkursus. Paraiškos priimamos 4 kultūros programų, Tolygios kultūrinės raidos prioritetų ir 10 meno sričių finansavimo konkursams. Paraiškos elektroniniu būdu priimamos iki kovo 30 d. (imtinai)...
 3. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiamas edukacinių stipendijų konkursas

  Po beveik dvejų metų pandeminės pertraukos Lietuvos kultūros taryba skelbia edukacinių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams konkursą. Kultūros ir meno kūrėjų paraiškos priimamos iki kovo 2 d. (imtinai). Edukacinės stipendijos skiriamos kultūros ir meno kūrėjų profesiniam meistriškumui...
 4. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skebiama ekspertų atranka

  Lietuvos kultūros taryba kviečia kultūros ir meno bendruomenės narius prisidėti užtikrinant efektyvų ir sklandų kultūros ir meno projektų finansavimą ir tapti mūsų ekspertais. Šiuo metu Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazėje yra beveik 200 kultūros, beveik 200 meno ir kitų kultūros...
 5. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiami 2022 m. finansavimo konkursai

  Lietuvos kultūros taryba skelbia pirmojo 2022 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo konkursus. Paraiškos priimamos 26 kultūros programų ir jų veiklų bei 10 meno sričių, o taip pat Tolygios kultūrinės raidos prioritetų konkursams. Paraiškos elektroniniu būdu priimamos iki lapkričio 9 d...
 6. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Kviečiame teikti paraiškas stipendijoms

  Lietuvos kultūros taryba skelbia individualių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams konkursą. Individualios stipendijos, skiriamos individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti ir jai šiuo sudėtingu periodu palaikyti. Šiam stipendijų konkursui planuojama skirti 1,2...
 7. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiamas autorių ir gretutinių teisių apsaugos programos konkursas

  Programos tikslas Skatinti teisėtą kūrinių bei gretutinių teisių objektų panaudojimą, ugdyti visuomenes pagarbą kūrybinei veiklai bei autorių ir gretutinėms teisėms, stiprinti nepakantumą̨ neteisėtam turinio naudojimui. Finansuojama veikla 1.Viešas Lietuvos meno kūrėjų kūrybos kultūros...
 8. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Plečiame ekspertų duomenų bazę

  Lietuvos kultūros taryba, plėsdama kultūros ir meno ekspertų duomenų bazę skelbia ekspertų atrankos konkursą ir kviečia jame dalyvauti archyvų, antropologijos, cirko, dizaino, kūrybinių industrijų, kultūros organizacijų ir tarptautinių renginių vadybos, šiuolaikinės ir populiariosios muzikos...
 9. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Kvietimai teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2021 m.

  Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa (Nordic – Baltic Mobility Programme for Culture) vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos kultūros ministerijų iniciatyva. Programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir...
 10. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Kūrėjai kviečiami teikti paraiškas stipendijoms

  Lietuvos kultūros taryba skelbia individualių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams konkursą. Individualios stipendijos, skiriamos individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti ir jai šiuo sudėtingu periodu palaikyti. Šiam stipendijų konkursui planuojama skirti bent...
 11. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiami programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Globali Lietuva“ finansavimo konkursai

  Lietuvos kultūros taryba skelbia dar trijų finansavimo programų konkursus. Iki gruodžio 14 d. kultūros ir meno organizacijos kviečiamos teikti paraiškas dalyvavimui Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“, paprogramėse „Kultūra“ ir „Media“, taip pat priimamos „Globalios Lietuvos“...
 12. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Pildome ekspertų duomenų bazę

  Lietuvos kultūros taryba, plėsdama kultūros ir meno ekspertų duomenų bazę skelbia ekspertų atrankos konkursą ir kviečia jame dalyvauti bendruomenių (mėgėjų) meno praktikos, cirko, etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo teorijos, leidinių, skirtų žmonėms su regos negalia, leidybos...
 13. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiami sričių ir programų finansavimo konkursai

  Siekdama užtikrinti kultūrinių ir kūrybinių veiklų tęstinumą šalyje, Lietuvos kultūros taryba skelbia 2021 m. visų kultūros ir meno sričių, Tolygios kultūros raidos ir 7 programų finansavimo konkursus. Kultūros ir meno projektų paraiškų laukiama iki gruodžio 1 d. (imtinai). Lietuvos kultūros...
 14. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Lietuvos kultūros taryba pakartotinai skelbia konkursą tyrimui „Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimas“

  Lietuvos kultūros taryba pakartotinai skelbia konkursą tyrimui „Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimas“, kurio tikslas – apžvelgti ir įvertinti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose vykdomas kultūrinės edukacijos ir kūrybiškumo ugdymo veiklų apimtis, formas ir priemones, vykdomas...
 15. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiamas ketvirtasis individualių stipendijų konkursas

  Lietuvos kultūros taryba skelbia jau ketviortąjį šiais metais individualių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams konkursą. Individualios stipendijos, skiriamos individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti ir jai palaikyti. Paraiškų laukiama iki rugsėjo 15 d...
 16. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Inicijuojamas kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimas

  Lietuvos kultūros taryba inicijuoja tyrimą „Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimas“, kurio tikslas – apžvelgti ir įvertinti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose vykdomas kultūrinės edukacijos ir kūrybiškumo ugdymo veiklų apimtis, formas ir priemones, vykdomas bendradarbiaujant su...
 17. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiamas „Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimo“ viešasis pirkimas

  Lietuvos kultūros taryba (LKT), toliau įgyvendinama ne tik kultūros ir meno projektų finansavimo, kultūrinės plėtros ir sklaidos tikslus, bet ir užtikrindama kultūros ir meno procesų, darančių įtaką kultūros politikai, stebėseną ir analizę, skelbia Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės...
 18. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Inicijuojamas gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas

  Lietuvos kultūros taryba (LKT), toliau įgyvendinama ne tik kultūros ir meno projektų finansavimo, kultūrinės plėtros ir sklaidos tikslus, bet ir užtikrindama kultūros ir meno procesų, darančių įtaką kultūros politikai, stebėseną ir analizę, skelbia Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo...
 19. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Skelbiamas antrasis 2020 metų kultūros ir meno projektų finansavimo konkurso etapas

  Lietuvos kultūros taryba (LKT) pradeda priimti kultūros ir meno organizacijų paraiškas į antruoju 2020 m. finansavimo etapu paskelbtus kultūros ir meno projektų finansavimo konkursus. Paraiškos priimamos iki vasario 28 d. (imtinai). Pirmajame 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etape...
 20. Lietuvos kultūros taryba

  Baigėsi Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams

  Paraiškos priimamos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. Kontaktinė informacija – kuratoriai. Programos tikslas Skatinti kultūros ar meno kūrėjų profesinio meistriškumo tobulinimą. Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos Edukacinės stipendijos – iki 6 mėnesių (iki 3600 Eur)...