Radiniai

  1. Gabija Bankauskaitė-Sereikienė

    Straipsnis Šatrijos Raganos egodokumentų sąsajos: laiškai ir atsiminimai

    Santrauka. Straipsnyje egodokumentiniu aspektu analizuojami Šatrijos Raganos laiškai, suteikiantys faktinės gyvenimo informacijos, atskleidžiantys asmenybės istoriją, leidžiantys kalbėti ir apie tarpinį žanrą – laišką-autobiografiją arba laiško požanrį – epistolinę autobiografiją. Analizuojamus...
  2. Gabija Bankauskaitė-Sereikienė

    Straipsnis Mitinis vandens kodas Antano Vaičiulaičio novelėje „Akmenų laukas“

    Santrauka. Straipsnyje mitopoetiniu aspektu tiriant vandens hierofaniją analizuojama Antano Vaičiulaičio novelė „Akmenų laukas“. Novelė konstruojama kaip viena iš pagrindinio veikėjo vaikystės istorijų, „kelionė į save“, į momentą, kai prarandamas „rojus“ ir prieš akis atsiveria „mirties...