Radiniai

 1. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Supervision as A Possibility of Professional Development for Pedagogues Summary. In the world practice the supervision – the consulting for professional practice – has been considered to be the necessary part of the professional activity for more than 50years. In the professional community of...
 2. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Literatūra Abromaitienė, Laima, „Supervizija projektinėje veikloje“, Socialinis darbas: patirtis ir metodai, 2010, nr. 6 (2), p. 157–165. Abromaitienė, Laima, „Supervizija VEIKIA: pedagogų patirtys“, pranešimas apibendrinamojoje projekto konferencijoje, Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2012 m...
 3. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Išvados 1.Šiandienio pedagogo veikloje nemažai įtampos, streso dėl įvairių socialinių, ekonominių, psichoemocinių, vadybinių veiksnių, kurie didina profesinio perdegimo, nepasitenkinimo darbu tikimybę. Todėl dirbantiesiems pedagoginį darbą itin svarbu turėti galimybę profesionaliai aptarti...
 4. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Taip pat respondentai atsakė į klausimus, ar jie norėtų ateityje vėl dalyvauti supervizijose ir ar rekomenduotų superviziją išbandyti savo kolegoms. Atsakymai rodo, kad dauguma, t. y. 89 proc. respondentų ateityje vėl dalyvautų supervizijose ir net 95 proc. siūlytų tai išbandyti savo kolegoms...
 5. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Pedagogų įvardytus supervizijos pranašumus galima sugrupuoti į kelias kategorijas: naujumas (aktualu, inovatyvu, šiuolaikiška, efektyvu); stebimi realūs pokyčiai (supratimas, kad galima keisti nusistovėjusius santykius); asmenybės pastiprinimas (tai mokytojo „išlaisvinimas“; tai naudinga...
 6. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Pedagogų buvo klausiama, kokia, jų nuomone, yra supervizijos nauda, kokie pokyčiai įvyko supervizijos metu. Turinio analizė leidžia išskirti kelias pagrindines kategorijas, apjungiančias įvairius dalyvių įvardytus patirtos supervizijos naudos aspektus: pažintinė nauda (pažintis su supervizija...
 7. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  3 pav. Supervizijos dalyvių pedagoginio darbo vietovė (proc.) Į klausimą, ar anksčiau pedagogai turėjo supervizijos patirties, 85 proc. respondentų atsakė neigiamai, taigi dauguma jų pirmą kartą išbandė, kas yra supervizija. Kiti nurodė, kad yra dalyvavę mokymuose ar turėję supervizijas studijų...
 8. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  2 pav. Supervizijos dalyvių užimamos pareigos darbe (proc.) Supervizijoje dalyvavo labai skirtingose vietovėse dirbantys pedagogai (3 pav.): ir didmiesčiuose, ir mažuose miesteliuose, ir kaimuose. Nors daugiausia respondentų dirba miestuose, tačiau akivaizdu, kad projektas suteikė galimybę...
 9. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  1 pav. Supervizijos dalyvių pedagoginis stažas (proc.) Tai reiškia, kad didžioji dalis išbandžiusiųjų superviziją – išties patyrę pedagogai. Supervizijoje dalyvavo labai įvairų pedagoginį darbą dirbantys žmonės (2 pav.). Tai reiškia, kad skyrėsi jų pozicijos, patirtis bei profesiniai įgūdžiai...
 10. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Taigi supervizija, kaip nauja kvalifikacijos tobulinimo forma, pirmą kartą išbandyta Lietuvoje, pedagogų bendruomenėje, 2011 m. balandžio–gruodžio mėn. įvykusiuose 30 grupių supervizijos mokymuose, kuriuose dalyvavo 369 asmenys iš įvairių Lietuvos mokyklų. 2013 m. kovo mėn prasidėjo II projekto...
 11. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Naujų pedagogų profesinio tobulėjimo formų paieška Lietuvoje Pasaulinėje praktikoje supervizija seniai yra pripažinta ir kaip viena iš kvalifikacijos kėlimo formų, atskiros profesijos – viena jų socialinis darbas – yra minimos kaip supervizuojamos profesijosŽr. Scott, 1969, cit. Rasa Naujanienė...
 12. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Supervizijos prasmė pedagogų profesinėje veikloje Pedagogo darbas – tai nuolatinis darbas su žmonėmis, jo klientai yra labai įvairūs savo amžiumi, mokymosi motyvacija. Darbo aplinka, ypač mokyklose, neretai yra triukšminga, kelianti įtampą. Šiuolaikinėse mokymo įstaigose vykdomi įvairūs...
 13. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Supervizijos paskirtis gali būti labai įvairiŽr. Peter Hawkins, Robin Shohet, Supervision in the Helping Professions, 2000; Bernd Jansen, „Apie šiuolaikinę supervizijos sampratą“, 2010; Rasa Naujanienė, „Supervizijos samprata socialiniame darbe“, 2006; Birutė Švedaitė-Sakalauskė, „Kas yra...
 14. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Supervizija – tai profesinės praktikos konsultavimas, pagalba organizacijoms, komandoms, vadovams ar pavieniams specialistams, savo darbe susiduriantiems su kompleksinėmis situacijomis ir siekiantiems tobulinti savo veikląŽr. Bernd Jansen, „Apie šiuolaikinę supervizijos sampratą“, p. 9; Vilmantė...
 15. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Tai rodo, kad pedagogų kvalifikacijos tobulinimas orientuotas į profesinių kompetencijų plėtojimą, t. y. į tai, ką dar geriau turėtų išmokti daryti pedagogas savo darbe. Kyla klausimas: kokia pagalba reikalinga pačiam pedagogui kaip asmenybei, žmogui, kad jis galėtų geriau dirbti? Supervizija...
 16. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Įvadas Nagrinėti supervizijos taikymo prasmingumą švietimo veiklose aktualu dėl kelių priežasčių. Tarptautinio TALISŽr. Organisation for Economic, Teaching and Learning International Survay, 2008. tyrimo duomenys rodo, kad Lietuvoje, taip pat Slovakijoje, Estijoje ir kt. pedagogų darbe vyrauja...
 17. Laima Abromaitienė

  Straipsnis Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė

  Santrauka. Pasaulinėje praktikoje supervizija laikoma būtina profesinės veiklos dalimi jau daugiau nei 50 metų. Lietuvos pedagogų profesinėje bendruomenėje supervizija pirmą kartą išbandyta 2011 m. Straipsnyje pateikiama grupės supervizijose dalyvavusių pedagogų apklausos rezultatų analizė...