Radiniai

 1. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  The Transformations of Romanticism in Postmodern Aesthetics: The Signs and Limits of Identity Summary. The article constitutes an analysis of the concept of romanticism in postmodernism. A discussion is undertaken of the contradictory views of romanticism in the sphere of visual representation...
 2. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  Literatūra Berlin, Isaiah, The Roots of Romanticism, Princeton: Princeton University Press, 2001. Caton, Lou F., “Feeling Romantic | Thinking Postmodern: Notes on Postcolonial Identity,” Post Identity 2 (2), 1999 [žiūrėta 2014 m. vasario 4 d.]. Clemens, Justine, The Romanticism of Contemporary...
 3. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  „Kuo aršiau racionalios ir iracionalios jėgos susikerta, tuo didesnis kultūrinis regresas.“Peter Murphy, David Roberts, Dialectic of Romanticism: A Critique of Modernism, p. 48. Postromantizmo estetinių idėjų cirkuliavimas – „melancholijos būklė“ veikia kaip prasminės niveliacijos galia. Viskas...
 4. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  „Jaučiame kaip romantikai, galvojame kaip postmodernistai“, – teigia šiuolaikinio romantizmo apraiškas analizuojantys tyrinėtojaiLou F. Caton, “Feeling Romantic / Thinking Postmodern: Notes on Postcolonial Identity.”. Tai ir parodo postromantizmo ribotumą. „Romantine“ pajauta persmelkta kūryba...
 5. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  Postromantizmo inercija meninėje kūryboje Naujas romantizmo estetinių idėjų atgaivinimas būdingas pastarojo dešimtmečio meniniams reiškiniams: konceptualiems projektams, instaliacijoms, performansams ir tapybai. Dažniausiai jis apibūdinamas kaip visuotinė nostalgijos obsesija, persmelkianti tiek...
 6. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  „Romantiniai“ vaizdiniai tapyboje kartojasi nuo citatų iki imitacijų. Išskirtinai romantinių didingumo, meilės, mirties, magijos, laisvės, individualumo, tapatybės temų variacijos yra tiek santykio su tradicija, tiek užslėptų, adekvačių meninių intencijų rezultatas. Akivaizdu, kad romantizmo...
 7. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  Su romantizmo transformacijomis dažnai siejama estetizacijos tendencija postmoderniajame mene – t. y. polinkis estetinei pajautai suteikti racionalaus žinojimo procedūras nustelbiančios galios. Romantizmo epochoje tokia ypatinga galia buvo suteikta meno sferai, pasikliauta tuo, kad joje įmanomas...
 8. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  Romantizmo ir postmodernizmo estetinių idėjų sąveikos ypatumai Tai, kad postmoderniojo romantizmo gyvavimas nėra vien teorinių svarstymų objektas, rodo meninės kūrybos reiškiniai – gyvas tų estetinių idėjų cirkuliavimas ir mutacijos. Nors kritinis požiūris yra tapęs pagrindine dabartinių...
 9. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  Tačiau postromantizmas kartais tampa ir neoromantizmo sinonimu, turinčiu iš naujo atgimstančio ir savaime besikartojančio reiškinio prasmę. Tada, priešingai nei aptartose negatyviose analizėse, paties postmodernizmo ideologija nusakoma kaip niveliuojanti dabartinį romantizmo supratimą. Toks...
 10. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  Nemažai tyrinėtojų jau pačius romantikus vadina pirmaisiais šio sąjūdžio kritikais, kas patvirtina vidinį romantizmo sampratos prieštaringumą ir problemiškumą (Philippe Lacoue-Labarthe ir Jean-Luc Nancy). Iš tiesų romantikų savirefleksijos išaugusios iš prieštaravimų ir nenuoseklumo, iš...
 11. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  Kiek kitoks postmoderniųjų autorių požiūris į romantizmą kyla iš teiginio, kad postmodernizmas vis dėlto yra XVIII a. pabaigoje prasidėjusių pokyčių tęsinys. Tad skirtingų epochinių reiškinių lyginimas įgauna gelminę prasmę, tyrimuose išskleidžiamos platesnės romantizmo estetinių nuostatų, jų...
 12. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  Šioje dažnai žaidybinėje postmodernistinėje strategijoje romantizmas pavadinamas reiškiniu „be apibrėžimo“, kurį galima vis kitaip nusakyti. Tačiau toks prasminis reliatyvizmas laiduoja tik sąlygišką romantizmo gyvavimą. Romantinių kategorijų perinterpretavimą veikiau galima pavadinti formaliu...
 13. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  Įvadas Romantizmo estetikos idėjų transformacijos – jo gyvavimo meninėje kūryboje patvirtinimas. Kartu tai klausimas, verčiantis apmąstyti šią naująją romantizmo sampratą ir jos reiškimosi mene specifiką – išsiaiškinti, ar romantizmo estetinių idėjų inercija yra dirbtinė, nulemta postmodernizmo...
 14. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

  Santrauka. Straipsnyje kritiškai analizuojama postmodernioji romantizmo samprata siekiant aptarti požiūrių į romantizmo tęsinius prieštaringumą. Lyginant skirtingas interpretacijas analizuojamos romantizmo estetikos idėjų transformacijos vizualinės reprezentacijos srityje (Charles Taylor...
 15. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Eugène Delacroix tapybos vizija ir kai kurios atsigręžimo į romantizmą prielaidos

  Eugène Delacroix’s Vision of Painting and Some Premises of Turning towards Romanticism Summary. The article aims to develop a specific concept of painting by using the differences between romantic and postmodern attitudes of the traditional categories of form and content. The dissociation of...
 16. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Eugène Delacroix tapybos vizija ir kai kurios atsigręžimo į romantizmą prielaidos

  Literatūra Bowie, Andrew, Music, Philosophy and Modernity, New York: Cambridge University Press, 2007, p. 58. Delacroix, Eugène, Journal (1822–1863), textes choisis et présentés par Yves Hucher et René Huyghe, Paris: Union Générale d’éditions, 1963, p. 58. Delacroix, Eugène, Journal, 1822–1863...
 17. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Eugène Delacroix tapybos vizija ir kai kurios atsigręžimo į romantizmą prielaidos

  Post scriptum Pasitikėjimas Delacroix puoselėta menine regimybe ir vaizduotės galia – kaip stipriausiu saitu, išsaugančiu tikrovės įspūdžius, – virto pačios vaizdo materializacijos ir performavimo galios sureikšminimu nepaliekant erdvės kuriančiosios vaizduotės veikimui. Pasak É. Gilsono...
 18. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Eugène Delacroix tapybos vizija ir kai kurios atsigręžimo į romantizmą prielaidos

  Visi šie svarstymai paženklinti nuolatinio vidinio kūrybos proceso dramatizmo, tai galima pajusti skaitant Delacroix užrašus, nuolat galynėjantis su neužbaigtumo, eskiziškumo ir techninio virtuoziškumo kuriamu efektu, kitaip tariant – su visu tuo, kas netelpa į konkrečios vizijos rėmus. Regimybė...
 19. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Eugène Delacroix tapybos vizija ir kai kurios atsigręžimo į romantizmą prielaidos

  Kita vertus, Delacroix pastabos apie plastinės vaizduotės veikimą – jos laisvą manipuliavimą atpažįstamų vaizdų medžiaga, „tikroviškumu“ – gana drąsios pagal jo laikotarpio tapybos suvokimą. Pavyzdžiui, teiginys apie būtinybę tapant „paaukoti“ daugybę nereikalingų stebimo vaizdo dalių galėtų...
 20. Agnė Kulbytė

  Straipsnis Eugène Delacroix tapybos vizija ir kai kurios atsigręžimo į romantizmą prielaidos

  Delacroix apmąsto ir fiksuoja tapybinio vaizdinio formavimosi kelią, kokį nueina vaizdinys – nuo pradinio įspūdžio iki efekto, nuo pirminio reginio iki plastinės struktūros. Tačiau tai ne tik „nematomas“ – vien atmintyje besiplėtojantis vaizdinys. Delacroix užrašuose akivaizdus naujo –...