Radiniai

 1. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  Family Mediation: The Experience of Foreign Countries Summary. Family disputes are one of the major growth areas for mediation in USA, Canada and many European countries. Mediation is just starting to be used in Lithuania. The first experimental court mediation project was ratified in 2005...
 2. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  Literatūra Beck, Connie J. A.; Bruce D. Sales, Family Mediation Facts, Myth and Future Prospects, Washinghton DC: American Psychological Association, 2002. Emery, Robert E.; Lisa Laumann-Billings, Mary C. Waldron, David A. Sbarra, Peter Dillon, “Child Custody Mediation and Litigation: Custody...
 3. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  Tyrimai rodo, kad mediacijos klientai teigia, jog mediacijos proceso metu jie buvo išklausyti, jautė pagarbą, jiems buvo suteikta proga pasakyti, kas yra svarbu, jie nejautė spaudimo siekiant susitarimo, jiems buvo atskleista bendradarbiavimo svarba jų pačių santykiams ir santykiams su...
 4. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  Skyrybų procese partneriai dažniausiai nėra pajėgūs suprasti ir įsijausti į savo vaikų poreikius. Šeimos mediatorius gali aptarti su tėvais ir pakviesti į mediacijos sesiją vaikus, išsiaiškinti jų poreikius, ryšius su kiekvienu iš tėvų. Ta informacija leidžia geriau padėti tėvams priimti tokius...
 5. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  Šeimos mediacijos proceso psichologiniai aspektai Skyrybos vertinamos kaip vienas iš didžiausią stresą sukeliančių įvykiųŽr. Lisa Parkinson, “Mediating with High-Conflict Couples,” 2000.. Jos dažnai lydimos stiprių emocinių išgyvenimų, tokių kaip pyktis, šokas, nusivylimas, pažeidžiamumas...
 6. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  JAV šeimos mediacija egzistuoja ir kaip privati mokama paslauga, kurią teikia privatūs Šeimos mediacijos centrai, ir kaip valstybės apmokama paslauga, kurią teikia teisminės skyrybų mediacijos programosŽr. Connie J. A. Beck, Bruce D. Sales, Family Mediation Facts, Myth and Future Prospects...
 7. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  Lenkijoje šeimos mediaciją atlieka Šeimos diagnostikos konsultaciniuose centruose dirbantys psichologai ir pedagogai, į kuriuos klientus nukreipia teismai ir kurių pirminė užduotis yra rengti eksperto ataskaitas teismams. Aiškių kvalifikacijos reikalavimų šeimos mediatoriams nėra nustatytaŽr...
 8. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  Šeimos mediatorių kvalifikacija Kas turi teisę dirbti šeimos mediatoriais, kokie yra šeimos mediatorių kvalifikacijos reikalavimai? Šį klausimą skirtingos šalys sprendžia labai skirtingai. Vienose šalyse yra sukurtos šeimos mediatorių rengimo programos, aiškiai apibrėžti šeimos mediatorių...
 9. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  Austrijoje šeimos mediacija yra savanoriška, tačiau klientai, kurie kreipiasi į teismus dėl santuokos nutraukimo arba kitų šeiminių ginčų, gauna iš teisėjų mediatorių komandų, bendradarbiaujančių su teismais, sąrašą. Didžiojoje Britanijoje Šeimos teisės įstatymas numato privaloma tvarka...
 10. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  Šeimos mediacija: savanoriška ar privaloma? Konfliktuojančių šalių savanoriškas dalyvavimas mediacijos procese yra pamatinė mediacijos koncepcijos idėja. Daugelyje šalių, pavyzdžiui, Airijoje, Šveicarijoje, Australijoje, Belgijoje ir kt., šeimos mediacija yra savanoriška. Kai kuriose šalyse...
 11. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  Lietuvoje mediacija žengia pirmuosius žingsnius. Teismų tarybos 2005 m. gegužės 20 d. nutarimu nr. 13-P-348 „Dėl bandomojo teisminės mediacijos projekto“ buvo patvirtintas bandomasis teisminės mediacijos projektas bei Teisminės mediacijos taisyklės. Šios taisyklės numato tvarką, pagal kurią...
 12. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  Mediacija (angl. mediation) – tai į interesus nukreiptas konflikto sprendimo procesas, kurio metu neutrali ir nešališka trečioji šalis (mediatorius, tarpininkas) skatina ir padeda konfliktuojančioms šalims pasiekti abi šalis patenkinančius sprendimus. Šeimos ginčai yra viena populiariausių...
 13. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis

  Santrauka. Šeimos ginčai yra viena populiariausių mediacijos sričių JAV, Kanadoje ir daugelyje Vakarų Europos šalių. Lietuvoje mediacija žengia pirmuosius žingsnius. Pirmasis bandomasis teismų mediacijos projektas Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme civilinėse bylose neišskyrė šeimos mediacijos...
 14. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Mediacijos stilių lyginamoji analizė

  Mediation Styles: Comparative Analysis Summary. Mediation is an alternative to traditional legal conflict resolution forms. This alternative dispute resolution process is widely used in USA, Canada and many European countries. Mediation is just starting to be used in Lithuania, so it is...
 15. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Mediacijos stilių lyginamoji analizė

  Literatūra Bush, Robert A. Baruch; Joseph P. Folger, The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict, San Francisco: Jossey-Bass, 1994. Kolb, Deborah M., When Talk Works: Profiles of Mediators, San Francisco: Jossey-Bass, 1994. Linden, Jon, “Mediation Styles: The Purists vs...
 16. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Mediacijos stilių lyginamoji analizė

  Taigi Lietuvoje mediacija žengia pirmuosius žingsnius, todėl taikant šį metodą, svarbu atsižvelgti į mediacijos stilių įvairovę, skirtingas mediavimo technikas, tarpininko vaidmenį ir tinkamai išnaudoti transformacines mediacijos galimybes. Išvados 1.Tarpininko vaidmuo gali varijuoti nuo...
 17. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Mediacijos stilių lyginamoji analizė

  Mediacijos stilių klasifikacija Apibendrindami pateikiame visų šiame straipsnyje paminėtų mediacijos stilių klasifikaciją (žr. 1 lentelę) remdamiesi tuo, kiek išreikštas yra tarpininko direktyvumas ir kokie mediacijos tikslai keliami. Kaip matome iš lentelės, lengvinantysis mediacijos stilius...
 18. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Mediacijos stilių lyginamoji analizė

  D. KolbŽr. Deborah M. Kolb, When Talk Works: Profiles of Mediators, 1994. ištyrė dvylika žinomiausių skirtingų sričių tarpininkų ir pagal tai, kaip jie apibrėžia savo vaidmenis ir struktūruoja mediacijos procesą, išskyrė du skirtingus mediacijos stilius: sprendimo (angl. settlement frame) ir...
 19. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Mediacijos stilių lyginamoji analizė

  Mediacijos stiliai, išskirti remiantis tyrimais Mediacijos stiliai taip pat išskiriami remiantis įvairiais tyrimo metodais, pavyzdžiui, stebint tarpininkų sesijas, pagal tai, kokias jie technikas taiko, kokį vaidmenį atlieka, priskirti juos vienam arba kitam mediacijos stiliui. S. Silbey ir S...
 20. Jolanta Sondaitė

  Straipsnis Mediacijos stilių lyginamoji analizė

  Dar vienas gana neseniai susiformavęs yra pasakojamasis (angl. narrative) mediacijos stiliusŽr. John Winslade, Gerald Monk, Narrative Mediators: A New Approach to Conflict Resolution, 2000.. Pasakojamasis mediacijos stilius remiasi prielaida, kad pozicijos, kurias konfliktuojančios šalys...