Radiniai

 1. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  The Development of Innovative Rural Health Tourism in the Region of Klaipėda Summary. By observing and analyzing the economic processes taking place in the EU and Lithuanian rural areas in the last decade in non-traditional agricultural activities, the most significant changes are visible in...
 2. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  Literatūra Barkauskienė, Kristina; Vytautas Barkauskas, „Kauno regiono gyventojų turizmo produktų pasirinkimą lemiantys veiksniai“, Economics and Management, 2012, t. 17, nr. 3, p. 936–943. Baud-Bovy, Manuel; Fred Lawson, Tourism and Recreation Handbook of Planning and Design, Oxford...
 3. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  3. Išvados 1. Didinant paslaugų asortimentą KTS ir darant Klaipėdos regioną patrauklesnį vietos ir užsienio turistui, jis turi būti matomas ir pristatomas ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje arenoje. Tai padėtų pasiekti šios priemonės: dalyvavimas parodose ir renginiuose (masiniai, teminiai...
 4. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  Lietuvos turizmo plėtros prioritetas – sveikatingumo ir reabilitacijos veikla. Vertinant gausius Lietuvos gydomuosius ir rekreacinius išteklius, gali būti patenkinti ne tik didžiuliai sveikatingumo paslaugų, bet ir kaimo turizmo plėtros poreikiai. Gerinant Lietuvos ekonominę, socialinę-kultūrinę...
 5. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  2 pav. Sveikatą ir gyvenimo trukmę lemiantys veiksniai Kaip matyti iš 2 pav., net 50 proc. sveikatą ir gyvenimo trukmę lemia gyvenimo būdas ir paties žmogaus elgesys. Taigi žmogus sąmoningai rinkdamasis sportą, fiziškai aktyvias pramogas gali daryti reikšmingą įtaką savo sveikatai bei pagerinti...
 6. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2015), kasmet ligoninėse gydomas kas ketvirtas šalies gyventojas. Nuo 2006 metų ligoninėse gydytų ligonių skaičius vis augo ir vidutiniškai siekė per 750 tūkst. žmonių, 2010 The Work Foundation atlikta analizė parodė, kad pagrindinė priežastis dėl...
 7. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  Pritraukiant kuo daugiau užsienio turistų KTS galėtų uždirbti daugiau pelno, kurį būtų galima investuoti į regiono plėtrą: paslaugų asortimento atnaujinimą ir veiklos diversifikavimą; infrastruktūros modernizavimą, užtikrinant gamtinės aplinkos tausojimą. Taigi Klaipėdos regionas, autoriaus...
 8. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  Ši susidariusi situacija, kai tik minimali KTS dalis geba pasiūlyti patrauklias paslaugas, netolimoje ateityje gali nepatenkinti Klaipėdos regionu susidomėjusių turistų poreikių. Atvykstančių turistų srautas remiantis Jungtinių Tautų Pasaulinės turizmo organizacijos (PTO) pateiktomis prognozėmis...
 9. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  Klaipėdos regione, kaip matyti 1 pav., tik keletas veikiančių KTS gali pasiūlyti: edukacinių pramogų, SPA paslaugų, vaistažolių rikimo ir kt., o sveikatingumo paslaugos neplėtojamos, kurios šiuo metu pasaulyje klesti. Preliminariai paskaičiuota, kad 2012 m. sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų...
 10. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  2 lentelė. Turistų ir jų nakvynių skaičius KTS pagal apskritisApskritysTuristų skaičius, tūkst.Nakvynių skaičius, tūkst.KTS skaičius201320142015201620132014201520162013201420152016Iš viso...
 11. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  Vienas iš daugelio skirtingų turizmo rinkos sektorių, kartu sudarančių bendrą turizmo rinką, yra kaimo turizmas. Kaimo turizmo verslas daro dvejopą įtaką – teigiamą ir neigiamą – kaimo ekonomikai, kultūrai, socialinei ir gamtinei aplinkai. Šios turizmo rūšies vystymas gerina gyventojų gyvenimo...
 12. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  2. Kaimo turizmo tyrimo rezultatai Klaipėdos regione Europos turizmo sektoriaus konkurencingumui didinti Europos Komisija rekomenduoja: siūlyti įvairesnių turizmo paslaugų; naudoti naujoves ir informacines technologijas (IT) turizme; tobulinti profesinius įgūdžius; ilginti turizmo sezoną...
 13. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  Pasak G. M. KorresŽr. George M. Korres, “The Role of Innovation Activities in Tourism and Regional Growth in Europe,” 2008. sėkminga inovacija turizmo sektoriuje yra ta, kuri naudinga ir turizmo įmonei konkuruojančioje rinkoje geba padidinti viso turizmo produkto vertę. E. Vaškaitis ir A...
 14. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  Sveikatos turizmas yra vienas iš sparčiausiai augančių pasaulio turizmo segmentų. Akcentuojant Pasaulio sveikatos turizmo kongreso (GWTC), sveikatos turizmo rinka sudaro apie 0,5 trln. $, t. y. 14 proc. pasaulinio turizmo pajamų (3,2 trilijono dolerių) (atskleidžia naujas tyrimas „Wellness...
 15. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  1. Įvadas Kaimo turizmas Europos šalyse organizuotai plėtojamas daugiau nei 40 metų. Kaimo vietovės yra gyvybiškai svarbios Europos Sąjungai (ES), nes jos apima beveik 91proc. teritorijos ir turi daugiau kaip 59 proc. gyventojųŽr. European Commission, Tourism Statistics 2016 Edition, 2016.. Ypač...
 16. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  Santrauka. Stebint ir nagrinėjant pastarojo dešimtmečio ES ir Lietuvos kaimiškoje erdvėje vykstančius netradicine žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų ekonominius procesus, žymiausi pokyčiai pastebimi kaimo turizmo versle. Todėl pastaruoju metu vis daugiau dėmesio kreipiama moksliniams...