Radiniai

 1. Valdas Selenis

  Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos mokytojų darbo sąlygos ir pragyvenimo problemos 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos laikais. Pedagoginėje ir istoriografinėje literatūroje išsamiai atskleista mokytojų darbo metodika, žymiausių Lietuvos filosofų ir pedagogų pedagoginės teorijos ir idėjos...
 2. Valdas Selenis

  Straipsnis Lietuvos reputacinio elito tyrimo šaltiniai

  Santrauka. Europoje XIX–XX a. pradžioje formuojantis modernioms tautoms ir nacionalinėms valstybėms pradėta leisti nacionalinius reputacinius elitus – pasižymėjusius politikos, kultūros, mokslo ir kitų sričių žmones fiksuojančius leidinius. Enciklopedijos ir biografiniai žinynai tapo...
 3. Valdas Selenis

  Straipsnis Dvasininkija 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos enciklopediniuose leidiniuose

  Santrauka. Straipsnyje aptariami Lietuvos Respublikos 1918–1940 metų reputacinio elito šaltiniai ir jų reikšmė įamžinant žymiausius visuomenės veikėjus, taip pat jų atrankos kriterijai. Siekiant patikrinti hipotezę, kad didelę šio, enciklopediniuose leidiniuose reprezentuojamo elito dalį sudarė...