Radiniai

  1. Aelita Skaržauskienė

    Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

    Santrauka. Inovacijų plėtra ir viešojoje erdvėje, ir siauresnėje akademinėje erdvėje pateikiama gana vienpusiškai, kaip pažangos rodiklis, tačiau Lietuvoje mažai diskusijų, ar klasteris tikrai yra optimali forma siekiant sukurti sąlygas verslo inovacijoms. Taip pat iki šiol nepakankamai...
  2. Aelita Skaržauskienė

    Straipsnis Lietuvos įmonių vadovų intelekto kompetencijų raiška

    Santrauka. Straipsnyje pristatomas Lietuvos vadovų intelekto kompetencijos raiškos tyrimas, atliktas 2008 m. apklausiant 201 vadovą. Buvo tirtos dvi verslo šakos: prekyba bei apdirbamoji gamyba. Jos buvo pasirinktos sąmoningai dėl vadybos ypatumų skirtumų. Empirinis tyrimas remiasi intelekto...