Radiniai

 1. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Cluster Activity in Lithuania: Challenges and Search for Opportunities Summary. The development of innovation industry in the public environment and the academic environment is based on the one-sided point of view as a progress indicator in Lithuania. However, there is too little debate on...
 2. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Literatūra Andriani, Pierpaolo; Calvin Jones, Markus Perkmann, Lisa De Propris, Vania Sena, Rick Delbridge, Kathrin Möslein, Andy Neely, Challenging Clusters: The Prospects and Pitfalls of Clustering for Innovation and Economic Development, Advanced Institute of Management Research, 2005. Bank...
 3. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  6. Išvada Nepaisant gana sėkmingos E. klasterio veiklos, apskritai klasterių veikla kuriant inovatyvius produktus Lietuvoje vis dar nėra pasiekusi esminio kokybinio proveržio ne vien dėl šalies valdymo institucijų, koordinuojančių inovacijų plėtrą, neveiklumo, bet ir dėl verslo įmonių veiklos...
 4. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Inovacinės aplinkos kūrimui didelės įtakos turi valdymo institucijų užduočių pasiskirstymas, politinių partijų požiūrio į inovacijų kūrimo galimybes pokyčiai. Deklaruojama, kad inovacijos yra vienas iš Lietuvos ekonomikos variklių, todėl būtina sutelkti tiek viešuosius, tiek privačiuosius...
 5. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Galima daryti išvadą, kad E. klasteriui būtina stiprinti tarpusavio komunikaciją siekiant išvengti verslo proceso neapibrėžtumų. Tuomet būtų paprasčiau paskirstyti darbus atsižvelgiant į kiekvienos įmonės dydį, veiklą bei kompetenciją. 5. Valstybės vaidmuo klasterių veikloje Pavienės Lietuvos...
 6. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Iki šiol E. verslo klasteris sukūrė du produktus: mikromokėjimų sistemą „Tapsis“, skirtą administruoti mokėjimus maitinimo įstaigose, savitarnos vietose, elektroninėje erdvėje už e. turinį ir pan. Ši sistema suteikia galimybę klientams mokėti už produktus ir paslaugas tokiose vietose, kuriose...
 7. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  4. E. verslo klasterio veikla Lietuvoje Lietuvoje E. verslo klasteris buvo įkurtas 2010 metais, tačiau pasaulyje – tai nėra pirmasis e. verslo klasteris. Ši idėja plačiai taikoma Japonijoje ir kai kuriose Azijos šalyse. E. verslo klasterį sudaro informacinių technologijų įmonių, kurios turi...
 8. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Koreliacijos rizika. Suteikdamas finansavimą klasterio projektui kreditorius ne tik rizikuoja dėl atskiros paskolos negrąžinimo, bet ir prisiima papildomą sisteminio pobūdžio riziką, atsirandančią dėl klasterio dalyvių tarpusavio sąsajos, t. y. kai kelias finansines pozicijas sieja ta pati...
 9. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Technologinė rizika. Kaip ir daugeliui verslo subjektų, klasteriui, ypač komercializuojančiam inovacijas, svarbu apsaugoti savo verslą neplatinant konfidencialios informacijos apie sukurtas technologijas. Būtina tokiomis aplinkybėmis išsaugoti konfidencialumą, ir tai yra sudėtinga užduotis, jei...
 10. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  3. Klasterių veiklos rizikos struktūra Diegiant inovacijas dažnai susiduriama su problemomis, kurios sunkina ar stabdo inovacinių procesų eigą. Organizacijos ir jų vadovai yra labiau linkę rizikuoti tose srityse, kuriose konkrečiai žinomos galimybės ir potencialios pasekmėsŽr. Vidmantė...
 11. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Neefektyvi inovacijų politika. Viena iš svarbiausių klasterių savybių – jų novatoriškumas ir tikslas gauti tokius rezultatus, kurių nepavyktų pasiekti mokslo institucijoms ir verslo subjektams veikiant atskirai. Pati klasterio struktūra ir jų dalyvių bendradarbiavimas lemia naujoves daugelyje...
 12. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Antrepreneriškumo stoka. Antreprenerystė suprantama kaip tokia subjekto veikla, kai sąmoningai prisiimami aukšti veiklos siekiai, gebama akumuliuoti ne tik savo, bet ir kitų veiklos rezultatais suinteresuotų įmonių ar organizacijų išteklius, siekiant užsibrėžto tikslo. Antrepreneriškumo stoka...
 13. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Veiklos partnerystėje patirties ir kompetencijos stoka. Klasterių, kitų kooperacinių verslo partnerystės formų bei virtualių verslo sistemų valdymas kokybiškai iš esmės skiriasi nuo įprastinės verslo įmonės vadybos. Be to, šioje vadyboje yra ryškūs ir mokslo vadybos, kuri Lietuvoje nėra aukšto...
 14. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Nepakankamas verslo partnerių tarpusavio pasitikėjimas. Pasitikėjimas tarp verslo partnerių yra kritiškai svarbus bet kurios verslo partnerystės sąlyga. Pasitikėjimo kitais klasterio dalyviais stoką lemia daug priežasčių. Visų pirma privatizacija, restruktūrizacija, globalizacija ir kiti išorės...
 15. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Visuomenės mentalitetas ir bendra verslo kultūra Lietuvoje. Lietuvos verslo visuomenėje vis dar vyrauja polinkis sukurti vertę remiantis mažomis sąnaudomis, neigiamas požiūris į dalijimąsi pelnu ar išaugusia verte, vengimas rizikuoti ir pernelyg įsigalėjęs polinkis tikėtis valstybės ar ES fondų...
 16. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Visi šie veiksniai Lietuvoje nėra reikiamai išvystyti, nors verslumas yra pakankamas. 1 pav. Pagrindinės klasterių vystymosi Lietuvoje problemos (sudaryta autorių)
 17. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  2. Klasterių veiklos vystymo Lietuvoje problemos Pasauliniu mastu klasterio problemos aptariamos daugelyje mokslinės literatūros šaltiniųŽr. Pierpaolo Andriani, Calvin Jones, Markus Perkmann, Lisa De Propris, Vania Sena, Rick Delbridge, Kathrin Möslein, Andy Neely, Challenging Clusters: The...
 18. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Globalėjančios ekonomikos sąlygomis siekiant skatinti inovacijų atsiradimą ir jų diegimą šalyje, klasteriai ir atskirų sektoriaus įmonių klasterizacija suteikia papildomų galimybių skatinti konkurencingumą, inovacijų plėtrą bei skatinti ūkio augimą. Klasterių valdymą bei jų kūrimuisi...
 19. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  Įmonių klasteriai skatina šalies ekonomikos augimą bei darbo jėgos užimtumą, taip pat, nors ir atitraukdami žmogiškąjį kapitalą nuo įprastos veiklos, pritraukia naujas technologijas, kvalifikuotus darbuotojus bei investicijas į mokslinius tyrimus. Be to, reikia atkreipti dėmesį į faktą, kad...
 20. Aelita Skaržauskienė

  Straipsnis Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška

  1. Įvadas Verslo įmonių klasteriai ir klasterizacija kartu su rizikos kapitalo fondais kaip naujų verslo nišų paieškos ir konkurencingumo didinimo formos sulaukia vis didesnio verslo ir akademinės visuomenės dėmesio ne tik užsienio šalyse, bet ir Lietuvoje. Viena iš svarbiausių priežasčių...