Radiniai

 1. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Perceptions of the Government and Political Actions: Support of Democracy or Mass Protest? Summary. The stability of democracy and its effective performance depend on citizens’ will to recognize and accept rules. Citizens are free to choose a number of ways to influence the political process...
 2. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Literatūra Almond, Gabriel Abraham; Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton: Princeton University Press, 1963. Campbell, Angus; Philip E. Converse, Warren E. Miller, Donald E. Stokes, The American Voter, New York, NY: John Wiley & Sons, 1960...
 3. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Išvados Pagal paramą valdžios institucijoms ir dalyvavimą politiniuose veiksmuose Lietuvos gyventojus galima suskirstyti į tris tipus: santūrūs optimistai, nepasitikintys aktyvūs ir nepasitikintys neaktyvūs. Santūrus optimistai yra gana skeptiški valdžios institucijų atžvilgiu, tačiau teigiamai...
 4. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Nepasitikintys aktyvūs respondentai išsiskiria neigiamais savo dabartinės ekonominės padėties vertinimais ir nuostata, kad gyvenime mažai kas priklauso nuo paties individo ir kad slaugės bei gydytojai kai kuriems žmonėms teikia privilegijų, t. y. sveikatos sektoriuje stinga procedūrinio...
 5. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Apibendrinant galima teigti, kad socialiniai ir ekonominiai kintamieji, išskyrus profesiją, neturi arba turi mažesnį poveikį piliečiui negu konkrečios nuostatos. Ekonominės padėties iki Nepriklausomybės, lyginant su dabartine ekonomine padėtimi, vertinimai žymi takoskyrą tarp santūrių optimistų...
 6. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Penktoje lentelėje pateiktas daugianominalinės logistinės regresijos modelis, sudarytas iš 5 socialinių-demografinių kintamųjų (amžiaus, išsimokslinimo, užsiėmimo, pajamų, sektoriaus) ir 7 požiūrio kintamųjų (tarpasmeninio pasitikėjimo, komunistinės sistemos vertinimo, asmeninės ekonominės...
 7. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  5 lentelė. Daugianominalinės logistinės regresijos modelisPastaba: N = 471; df = 1; *** p = 0.000; ** p < 0,01; * p < 0,05; Nagelkerke = 0,279.-BStandartinė paklaidaWaldExp (B) Nepasitikintys neaktyvūs---- Konstanta–.30.93.10- Namų šeimininkė2,21,153,007,32 Pensininkas.88.473,562,41...
 8. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Apibendrindami 4-oje lentelėje pateiktus duomenis, galime teigti, kad santūrus optimistai daugiausia dalyvauja konvenciniuose individualiuose, mažai resursų reikalaujančiuose veiksmuose (balsavimas, 2 % gyventojų pajamų mokesčio organizacijai sumokėjimas, peticijos pasirašymas) ir...
 9. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  4 lentelė. Galėjimo dalyvauti ir dalyvavimo politiniuose veiksmuose skirtumai tarp piliečių tipųPastaba: I – nepasitikintys neaktyvūs; II – nepasitikintys aktyvūs; III – santūrūs optimistai.Politiniai veiksmaiDalyvautųDalyvavo IIIIIIIš viso % (N)Cramer’s VIIIIIIIš viso % (N)Cramer’s V...
 10. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  3 lentelė. Vidinio ir išorinio efektyvumo pasiskirstymas tarp piliečių tipų-Nepasitikintys neaktyvūsNepasitikintys aktyvūsSantūrūs optimistaiBendras vidurkis (N)F Kiek galimybių turi paprasti žmonės, norintys išsakyti politikams savo požiūrį įvairiais klausimais?1,92,44,62,6 (626)**56,3 Kiek...
 11. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  2 lentelė. Piliečių šalies politinės sistemos ir ekonomikos vertinimasdf = 2; *** p = 0.000; ** p < 0,01; * p < 0,05.-Nepasitikintys neaktyvūsNepasitikintys aktyvūsSantūrūs optimistaiBendras vidurkis (N)F Kaip Jūs įvertintumėte mūsų šalies ekonomiką?1,22,44,62,6 (626)***117,1 Kaip Jūs...
 12. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  1 lentelė. Piliečių pasitikėjimas politinėmis institucijomisdf = 2; *** p = 0.000; ** p < 0,01; * p < 0,05.Pasitikėjimas institucijomisNepasitikintys neaktyvūsNepasitikintys aktyvūsSantūrūs optimistaiBendras vidurkis (N)F Prezidentu6,06,76,76,7 (626)***29,0 Vyriausybe1,72,25,42,6 (626)***150,5...
 13. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Nelygybė gali netiesiogiai slopinti dalyvavimą veikdama pasitikėjimąŽr. ten pat.. Tiesioginis nelygybės poveikis atsiranda, kai resursų nelygybė verčia žmones, priklausančius žemesnei ekonominei grupei, nedalyvauti tam tikroje veikloje todėl, kad jie turi mažai resursų, arba todėl, kad jų...
 14. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Protesto veiksmams priskiriami peticijos pasirašymas, prekių boikotavimas, demonstracijos, streikai, pilietinio nepaklusnumo akcijos. Peticijos pasirašymas iš esmės skiriasi nuo balsavimo. Kelios sekundės, kurios sugaištamos pasirašant peticiją, yra per trumpas laiko tarpas, kad būtų sukurta...
 15. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Darbas politinėje partijoje ir rinkiminė veikla yra reguliari piliečių veikla. Dalyvavimas partijos veikloje yra labai susijęs su dalyvavimu rinkiminėje veikloje. Dalyvavimas partijos veikloje gali turėti ryšį su kitais politiniais veiksmais: kontaktavimu su politikais, pareigūnais...
 16. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Politinio dalyvavimo formos ir jų apibūdinimas Politinio dalyvavimo tyrinėtojai teigia, kad įvairius piliečių veiksmus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nukreipti, kad darytų poveikį politikams, galima sugrupuoti į tam tikras veiksmų grupes, tarpusavyje besiskiriančias savo santykiu su...
 17. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  P. NorrisŽr. Pippa Norris, Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, 2002. teigia, kad naujose demokratijose nepasitenkinimas valdžios institucijų veikla dėl paplitusios korupcijos, valstybės pareigūnų naudojimosi savo galia ir kitos nuomonės netoleravimo gali būti laikomas „sveika“...
 18. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Pasitikėjimas valdžios institucijomis Analizuodamas politinės sistemos funkcionavimą D. EastonasŽr. David Easton, A Systems Analysis of Political Life, 1965. išskiria „specifinę“ ir „bendrąją“ paramą. Bendroji parama yra nuolatinės emociškai ar moraliai pagrįstos tapatybės forma, tuo tarpu...
 19. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Įvadas Demokratinė santvarka yra pakankamai trapi, jeigu remiasi tik formaliomis demokratijos institucijomis. Demokratijos išlikimas ir efektyvus funkcionavimas priklauso nuo piliečių noro pripažinti demokratijos taisykles ir jas palaikyti. Parama valdžios institucijoms ir piliečių dalyvavimas...
 20. Jūratė Imbrasaitė

  Straipsnis Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai: parama demokratijai ar masinis protestas?

  Santrauka. Demokratijos stabilumas ir efektyvus funkcionavimas priklauso nuo piliečių noro pripažinti demokratijos taisykles ir jas palaikyti. Piliečiai gali pasirinkti, kaip paveikti politinį procesą, tačiau ne visi dalyvavimo būdai yra lygiaverčiai demokratinės santvarkos konsolidacijos...