Radiniai

 1. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  A Comparative Analysis of the Role of Ethics in the Political Conceptions of Han Feizi and N. Machiavelli Summary. The author of this paper presents a comparative analysis of the relationship of ethics and politics in the political conceptions of Han Feizi and N. Machiavelli. It broaches the...
 2. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Literatūra Baron, Hans, The Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic Humanism and Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, Princeton: Princeton University Press, 1955. Berlin, Isaiah, Against the Current: Essays in the History of Ideas, New York: The Viking Press, 1980. Bock, Gisela...
 3. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Išvados Atlikus abiejų mąstytojų politinės filosofijos koncepcijose išplėtotą etikos ir politikos santykių lyginamąją analizę paaiškėjo, kad abu mąstytojai darbuose pasitelkia retoriką, kuria remdamiesi siekia paveikti numanomą skaitytoją. Atkreipdami dėmesį į tariamą, įsivaizduojamą tekstų...
 4. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Žmonės, anot italų mąstytojo, žymiai paprasčiau užgauna tuos, kuriuos myli, nei tuos, kurių jie bijo. Meilės tam tikromis akimirkomis žmonės gali nepaisyti dėl jiems būdingo pagedimo. Kita vertus, baimę palaiko „niekada neblėstanti bausmės grėsmė“Ten pat, p. 82–83.. Nepaisant to, autorius...
 5. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Q. Skinneris pastebi, kad N. Machiavellio originalumas pasireiškia keliais aspektais. Viena vertus, skirtingai nei romėnų autoriais besiremianti pilietinio humanizmo tradicija, kuri pabrėžė concordia ordinum idealą, N. Machiavellis manė, – ir jo nuomonė remiasi iš savanaudiškos individo...
 6. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Išminčius, mąstytojo nuomone, yra tas, kuris tiria teisingus ir klaidingus faktus bei nagrinėja tvarkos ir chaoso sąlygas. Valdydamas valstybę jis aiškiai sureguliuoja įstatymus ir įsteigia griežtas bausmes tam, kad nuo chaoso išgelbėtų visus gyvius ir išvaduotų paskliautę nuo nelaimiųŽr...
 7. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Y. Pineso teigimu, kariaujančių kunigaikštysčių politinėje mintyje „monarchizmas“ dominavo dėl dviejų priežasčių. Pirma, politinė vienybė buvo suvokiama kaip vienintelė priemonė, galinti sustabdyti kariaujančių kunigaikštysčių laikotarpio suirutę ir neramumus. Paskliautės suvienijimo atžvilgiu...
 8. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Be to, teigia Han Feizi, žmonės tvirtai paklūsta valdžiai, bet retai įvertina dorybęŽr. ten pat.. Kaip pavyzdį autorius pateikia Konfucijaus pavyzdį. Pastarasis išminčius savo dorybe garsėjo visoje padangtėje, tačiau teturėjo tik septyniasdešimt sekėjų ir iš jų visų, anot Han Feizi, tik pats...
 9. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Kai niekas nemato, pastebi mąstytojas, tuomet net ir doriausieji gali susigundyti ką nors pavogti. Kita vertus, jei visi apie tai sužinos, tuomet net ir didžiausias vagis bijos vogtiŽr. ten pat, p. 240–241.. Kitaip sakant, Han Feizi manymu, geras ir blogas elgesys priklauso nuo paskatų. Kaip...
 10. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Baimė, anot Han Feizi, daug geriau suvaldo žmones nei gerumas ar labdara. Šalį valdantis išminčius vykdo tokią politiką, kuri neišvengiamai verčia gerai elgtis, tačiau jis pasikliauja geru elgesiu ne iš meilės. Han Feizi nuomone, pasikliauti geru elgesiu iš meilės yra pavojinga, daug saugiau...
 11. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Etikos ir politikos santykis Nei kiek neabejotina, kad tokia abiejų mąstytojų žmogaus prigimties samprata nulėmė ir etikos bei politikos santykio traktuotę, pateikiamą abiejų mąstytojų teorijose. Kalbant apie moralės vietą Han Feizi legizme, reikėtų išskirti du jo minties sandus, – negatyvų ir...
 12. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  N. Machiavellis taip pat laikėsi utilitarinės individo sampratos, tik jo teorijoje ši mintis nėra taip išplėtota. Kita vertus, N. Machiavellio žmogaus prigimties samprata yra pesimistinė ir daug panašesnė į Xunzi nei į Han Feizi. Nepaisant to, žmogaus elgesį, lygiai kaip ir Han Feizi teorijoje...
 13. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Kitaip sakant, Han Feizi atkreipia dėmesį į tai, kad subjekcija yra sėkminga tik tuo atveju, kai valdiniai bijo prarasti tai, ką turi, o jie bijo prarasti tai, ką turi, tik tuo atveju, jei džiaugiasi tuo, ką turi. „Lai paskliautė pasišvenčia išminčiai ir talentams bei būdo bei išvaizdos...
 14. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Kaip pastebi mąstytojas, badmečiu žmonės nebepamaitina net savo ką tik gimusio broliuko, o pertekliaus metais yra pamaitinami net ir nepažįstami atėjūnai. Taip yra dėl to, anot Han Feizi, kad pertekliaus ir stygiaus laikotarpiu pasikeičia žmonių jausmai. Mąstytojo teigimu, senovėje žmonės menkai...
 15. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  M. Sato yra linkęs nepritarti tokiai interpretacijai. Kaip teigia M. Sato, ištyrę Han Feizi darbuose pateikiamą individo sampratą, galime daryti tokias išvadas: pirma, žmonės turi nekintančią prigimtį; antra, didžioji dalis žmonių iš prigimties siekia pelno ir vengia žalos; trečia, nors ir...
 16. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Žmogaus samprata Abu mąstytojai laikosi utilitarinės žmogaus sampratos. Individas iš prigimties vengia skausmo ir siekia pelno. Han Feizi atveju visa politinė teorija yra atremta būtent į šitokią žmogaus sampratąŽr. Wên-Kuei Liao, The Complete Works of Han Fei Tzu, Vol. II, p. 118.. Valdžios...
 17. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Dar gerokai iki N. Machiavellio renesanso politinis mąstymas politiką suvokė kaip galios žaidimą ir viduramžiškas mąstymas, kuris politiką traktavo kaip tam tikrą mikrokosmą (Dangaus karalystės atspindį), buvo sugriautas. N. Machiavellio darbai, kaip pastebi J. Femia, tėra realybės veidrodis...
 18. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Metafizinės prielaidos Nors N. Machiavellis dažnai yra laikomas modernios politinės minties pradininku, daug sunkiau modernumą sutaikyti su kariaujančių kunigaikštysčių laikotarpiu. Modernumas yra dažnai siejamas su įvairių gyvenimo sričių racionalizacija ir imanentizmu. Kaip tik panašus...
 19. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Renesanso laikais retorikos menas buvo neatsiejamas nuo politikos. Geras pilietis, norintis įtikinti savo bendrapiliečius, turėjo sugebėti tai padaryti žodžiais. N. Machiavellio darbuose labai dažnai naudojama retorika. Dėl šios priežasties kai kurie tyrinėtojai bandė teigti, kad N. Machiavellis...
 20. Ernestas Jančenkas

  Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

  Viename kontroversiškiausių Han Feizi korpuso skyrių Įtikinėjimo sunkumuose Han Feizi, priešingai nei kituose, siekia pateikti retorikos įrankius, kurie padėtų įtikinti valdovą. Kontrastas tarp to, kaip Han Feizi apibūdina „klastinguosius ministrus“ ir apsisaugojimo nuo jų būdus kituose...