Radiniai

 1. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  The Three Faces of Soviet Self-portrait Summary. The Soviet self-portrait in Lithuania moved through three phases: decay, replacement and renewal. Each phase is interpreted through the connection with the historical narrative of the artist’s status (Renaissance figure, Academic and Modernist)...
 2. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Literatūra Alpers, Svetlana, Rembrandt’s Enterprise: The Studio and the Market, Chicago: The University of Chicago Press, 1990. Andriuškevičius, Alfonsas, Pro A. A. prizmę, Vilnius: Modernaus meno centras, 2013. Calabrese, Omar, Artist’s Self-portraits, New York, London: Abbeville Press...
 3. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  XX a. 6–9 deš. autoportreto krizė išprovokavo kompensacinį autoreprezentacijos mechanizmą – dailininkai, tarsi be žodžių susitarę, ėmė idealizuotai vaizduoti vienas kitą. Šiuos dailininkų portretus galima vadinti para-autoportretais. Didžioji dalis tokių atvaizdų buvo šabloniški, paremti rusų...
 4. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Tokie kūriniai labiau vaizdavo ne asmens statusą, o vaizduojamąjį vertė personažu ir po ilgo laiko prabilo apie jo savijautą. Šių autoportretų turinys ir asmeniškas, ir metonimiškas – kritikuoja santvarką, atspindi daugybės žmonių vidinius konfliktus. Dažnas aukos įvaizdis. Kad ir koks...
 5. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  2 pav. Arvydas Šaltenis, Kareiviškas autoportretas, 1987, kartonas, aliejus, 100 × 75,5 cm, Modernaus meno centras
 6. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Iškilmingąjį tipą interpretuojant menininko legendos požiūriu, vyrauja akademiko įvaizdis, kur dailininkas sieja save su elitu ir apranga, ir oria laikysena. Tuo tarpu „paprastasis“ herojus dar neturi modernisto laikysenos – neigimo – bruožų, pagal laikyseną jį tiksliau būtų įvardinti kaip...
 7. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  1 pav. Vladas Karatajus, Dailininko Konstantino Bogdano portretas, 1970, drobė, aliejus, 143 × 128 cm. LDM, Antano Lukšėno nuotr.
 8. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Gali susidaryti įspūdis, kad dailininkai tarsi nebyliu susitarimu keisdavosi šia paslauga. Karatajus nutapo Bogdaną, Bogdanas nulipdo Karatajaus portretinį biustą, Gudaitis – Kliaugos portretą, Kliauga – Gudaičio ir t. t. Kaip tokiuose para-autoportretuose vaizduojamas dailininkas? Vyrauja du...
 9. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Daugiausia kolegų, ko gero, yra nutapęs Karatajus: Gudaičio (1958), Bogdano (1968), Kazio Morkūno (1967), Jono Kuzminskio (1970–1971), Aloyzo Stasiulevičiaus (1962), Gedimino Jokūbonio (1982), architektų brolių Algimanto ir Vytauto Nasvyčių (1976), menotyrininkų Veronikos ir Stasio Budrių (1964)...
 10. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Erika Grigoravičienė mini, kad dailininkų dėmesys savam ratui kaip regima tendencija buvo pastebėta ir sovietmečio menotyrininkų. Tai vertinta prieštaringai, labiau kritiškai: Žinoma, pavyzdžių, kad dailininkas vaizduoja kitą dailininką, dailės istorijoje būta ir ne vienas, tačiau sovietmečiu...
 11. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Istorikas Vaiseta, aptardamas žmogaus, susidūrusio su ideologine situacija (kai tenka rinktis, o jo pasirinkimas atskleidžia santykį su ideologija), praktikas, išskiria tris reagavimo kategorijas: Pritaikius Vaisetos skirstymą, autoportreto žanrą įvardijus kaip ideologinę situaciją, galima...
 12. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Kompensacija arba atspindys „po blatu“ Portretas, atvirkščiai, – klesti. Vadų portretai, biustai, paminklai, nusipelniusių visuomenės, mokslo, kultūros, pramonės ir ūkio darbuotojų atvaizdai dažnai užsakomi, o ir pačių dailininkų kuriami, tikintis atitikti ideologinius lūkesčius. Jau pačiais...
 13. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Iš privalomų socialinio realizmo reikalavimų, kurie apsunkino autoreprezentaciją, buvo orientacija į šviesią komunistinę ateitį. Sovietinis dailininkas negalėjo oponuoti ideologijai, o interpretuoti ją irgi buvo pavojinga. Totalitarinio režimo sąlygomis autoportreto žanras degradavo iki nieko...
 14. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Tarp 5 ir 7 deš. Lietuvos dailininkų sukurtų autoportretų pavyko aptikti itin nedaug – iki dešimties. Net ir portreto srityje daug kuriantys autoriai savo atvaizdų beveik nekūrė. Tai pastebėjo ir Viktoras Liutkus: Pavyzdžiui, itin daug portreto srityje kūręs skulptorius Bogdanas turi tik du...
 15. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Valdžia apibrėžė ne tik ką vaizduoti, bet ir kaip. Borisas Groysas, apibūdindamas socialistinį realizmą, pabrėžia, kad realizmas čia yra labai sąlyginis – veikiau kryptingo simbolizmo atmaina ar net siurrealistinio pobūdžio raiškaŽr. Boris Groys, Art Power, p. 145.. Socialistiniame realizme...
 16. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Anot Giedrės Jankevičiūtės, jau nuo pirmųjų okupacijos metų dailininkai buvo ne tik baudžiami už kitamanystę, bet ir aktyviai viliojami išskirtinėmis privilegijomis: Norint siekti karjeros, pagrindinė užduotis buvo teisingai susiorientuoti, demonstruoti lojalumą sistemai aktyviais veiksmais...
 17. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Stalino vizija, savaip perimta iš 3 deš. Rusijos avangardistų, būti „žmogaus sielos inžinieriumi“Boris Groys, The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond, p. 37. tapo programine, o menininkai – vienais pagrindinių jos vykdytojų. Nors kultūros plėtojimui skiriama...
 18. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Kas atsitinka su žmogaus tapatybe totalitarinio tipo valstybėje, pastaruoju metu gana aktyviai tyrinėja istorikai ir psichologai: Tomas Vaiseta, Klumbys, Nerija Putinaitė, Dalia Marcinkevičiūtė, Danutė Gailienė ir kt.Žr. Danutė Gailienė, Ką jie mums padarė: Lietuvos gyvenimas traumų...
 19. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Autoportreto žanro degradacija Sovietinė santvarka brutaliai siekė pertvarkyti visas gyvenimo sritis pajungiant jas vienam centralizuotam ideologiniam planui. Ankstesnės visuomenės struktūros griautos izoliacija nuo už uždangos likusio pasaulio, nacionalizacija, kolektyvizacija ir nepasitikėjimo...
 20. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Taip pat galime išskirti du dailininko laikysenos kraštutinumus – konformistiška ir neprisitaikėliška, kurios istorijoje yra įformintos pasikartojančiais naratyvais arba, kaip juos vadina Krisas su Kurzu, menininko legendomis. Abi laikysenos skirtingomis istorinėmis aplinkybėmis įgavo daugybę...