Radiniai

 1. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  The Fine-Leaved Species of Festuca Genus Summary. The paper summarizes the data on fine-leaved species of Festuca genus growing in natural associations in Lithuania. The species (F. ovina, F. psammophila, F. polesica, F. sabulosa, F. trachyphylla, F. pseudovina, F. wolgensis subsp. arietina)...
 2. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Literatūra Balevičienė, Jūratė, „Agrostietum vinealis Shelyag-Sosonko et al. 1989 – šerialapis smiltynas“ | Lietuvos raudonoji knyga: augalų bendrijos, 2000, Vilnius: BI leidykla, p. 19–21. Balevičienė, Jūratė; Domas Smaliukas, „Lietuvos miškų ir krūmynų bendrijos“ | Lietuvos dendroflora...
 3. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Išvados 1. Lietuvoje rastos 7 siauralapių eraičinų rūšys: Festuca ovina, F. psammophila, F. polesica, F. sabulosa, F. trachyphylla, F. pseudovina, F. wolgensis subsp. arietina; dar dvi minimos literatūros šaltiniuose (F. duvalii ir F. rupicola). 2. Apibendrinant kitų mokslininkų atliktus darbus...
 4. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Žemaitijoje rūšis – apyretė, paplitusi labai netolygiai, dažniau randama Telšių, Kurtuvėnų, Šaukoto, Tauragės apylinkėse. Rūšies paplitimą Žemaičių aukštumoje patvirtina ir herbariniai pavyzdžiai, esantys Vilniaus universiteto herbariume. Pagrindinės F. trachyphylla augavietės Lietuvoje yra...
 5. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  7 pav. F. trachyphylla skersiniai lapų pjūviai (1 × 50) (I. Bednarskos iliustracija) Chromosomų skaičius. 2n-42 (28). Lietuvoje surinktų devynių populiacijų augalai turėjo 2n-42 chromosomas ir tik vienos – 28 (25 populiacija). Žolės kokybės rodikliai. Plaukėjimo pradžioje nupjautoje žolėje buvo...
 6. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina, Acta Bot. Bohem., 9: 191 (1930) – Šiurkštusis eraičinas Pliurizoninė, Europinė, indiferentinė rūšis. Keras. Tankiakeris, daugiametis su intravaginaliniu, intensyviai atsinaujinančiu krūmijimosi bambliu augalas. Vegetatyvinis ūglis. Lapai siauri, plaukiški...
 7. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  6 pav. F. pseudovina ir F. wolgensis skersiniai lapų pjūviai (1 × 100) (I. Bednarskos iliustracija) / Fig. 6. Cross-section of F. pseudovina and F. wolgensis leaves
 8. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Paplitimas. Rūšis paplitusi Europos rytinėje dalyje ir iš dalies Vakarų Sibiro pietuose. Lietuvoje reta. Pirmą kartą rasta 2004 m. Rūšies populiacija auga Merkio slėnyje prie Merkinės. Augavietė – Koelerion glaucae sąjungos bendrijoje. Pavieniai augalai sutinkami ir Agrostietum vinealis...
 9. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Generatyvinis ūglis. Stiebų aukštis – vidutiniškai 36–90 cm. Stiebas apaugęs plaukeliais ir trumpais šereliais. Šluotelė – 8,23 (6–10,5) cm. ilgio. Varputės žalios, 7,7 (6–9,5) mm ilgio, dažniausiai su 4–6 žiedais. Apatinis žiedažvynis – kiaušiniškai lancetiškas, 4,55 (4–5) mm ilgio. Akuotas –...
 10. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Paplitimas. F. sabulosa Lietuvoje auga tik pajūryje. Viena populiacija žinoma Nemuno žemupio smėlynuose, Šilutės r. paplitusi baltųjų ir pilkųjų kopų bendrijose (Cl. Ammophiletalia arenariae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 ex Westhoff et al. 1946 ir Cl. Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novák...
 11. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Anatominė lapo sandara. Lapo skersinis pjūvis dažniausiai ovalus. Vidinis lapų paviršius apaugęs retais plaukeliais, briaunos dažniausiai 5–7. Indų kūlelių gana daug –7–15. Sklerenchima sudaro ištisinį žiedą (31 pav.). Anatomine lapų sandara rūšis nesiskiria nuo F. polesica, kurio tik lapų...
 12. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Žolės kokybiniai rodikliai. Plaukėjimo pradžioje nupjautoje žolėje buvo 162–178 g kg–1 ŽB, 505–641 g kg–1 SMV, 101,2–179,4 g kg–1 VTA, 535 g kg–1 NDF, kurį sudaro 40,7 g kg–1 ligninas, 250,3 g kg–1 celiuliozė, 244 g kg–1. Taikomoji reikšmė. Vejų žolių selekcijoje ši rūšis iki šiol nenaudojama...
 13. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  3 pav. F. psammophila skersinis lapo pjūvis (1 × 100) (autoriaus nuotr.) Fig. 3. Cross-section of F. psammophila leaves Paplitimas. Rūšis paplitusi Vidurio Europoje. Tai – Bohemijos-Lenkijos endemas. Per Lietuvą eina šiaurės vakarų rūšies paplitimo riba. Rūšis dažniausiai randama Pietryčių...
 14. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Festuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.: 64 (1897) – Smėlyninis eraičinas. Temperatinė, Europinė, euokeaninė-subokeaninė ir subokeaninė rūšis. Keras. Tankiakeris, daugiametis su intravaginaliniu, intensyviai atsinaujinančiu krūmijimosi bambliu augalas. Vegetatyvinis...
 15. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  2 pav. F. pseudovina skersinis lapo pjūvis (1 × 100) (autoriaus nuotr.) / Fig. 2. Cross-section of F. pseudovina leaves Chromosomų skaičius. 2n-14. Žolės kokybiniai rodikliai. Plaukėjimo pradžioje nupjautoje žolėje yra 193,6–240 g kg–1 ŽB, 524–531 g kg–1 SMV, 60,2–121 g kg–1 VTA. NDF sudaro...
 16. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Festuca. pseudovina Hack. ex Wiesb., Oesterr. Bot. Zeitschr. 30:126 (1880). Temperatinė-submeridionalinė, Eurosibirinė, eurikontinentinė rūšis. Keras. Tankiakeris su intravaginaliniu, intensyviai atsinaujinančiu krūmijimosi bambliu, daugiametis. Vegetatyvinis ūglis. Lapai siauri, apaugę retais...
 17. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Ekologinės ypatybės. Kserofitas. Lietuvoje auga sausuose, šviesiuose miškuose, smiltpievėse ir smėlynuose. Kartais įsikuria smėlio karjeruose ir kitose žmogaus veiklos pažeistose lengvos mechaninės sudėties dirvožemiuose. Dažniausiai randamas smėlynų bendrijose: Cl. Koelerio-Corynephoretea: ass...
 18. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Generatyvinis ūglis. Stiebų aukštis – 36–60 cm. Stiebai po šluotele daugiau ar mažiau plaukuoti, retkarčiais pliki. Šluotelė – 6–12,5 cm ilgio. Jos šakutės daugiau ar mažiau apaugusios šereliais. Varputės – žalios, kartais turi violetinį atspalvį, 5,8–9 mm ilgio, dažniausiai su 3–7 žiedais...
 19. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Derlingų dirvožemių rajonuose dėl intensyvios ūkinės veiklos stebima rūšies augaviečių mažėjimo tendencija. Taikomoji reikšmė. Rūšis Lietuvoje beveik neauginama. Tinka nederlingų sausų dirvožemių ganykloms. Natūraliose augavietėse yra vidutinės pašarinės vertės, mažai derlingas augalas. Europos...
 20. Vaclovas Stukonis

  Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  Pagrindinių augaviečių sąrašasCl. Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novák 1941 Ass. Diantho-Armerietum Krausch 1959III+−1 Ass. Sileno otitis-Festucetum Libb. 1933 III+−1 Ass. Festuco polesicae-Koelerietum glaucae Bandžiulienė 1985IV+−2 Ass. Corynephoro-Silenetum tataricae Libb. 1931II1*...