Radiniai

 1. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Rimantas Krupickas’ Synergetic World-View of Geography: Between the Rational And the Irrational Summary. The article analyses the geographic world-view of Lithuanian geographer, traveler, Associate Professor Rimantas Krupickas (1945–2009). The scientific theories of the second half of the 20th...
 2. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Literatūra Kaluškevičius, Burkvydas Jonas; Rimantas Krupickas, „Geobiolaukų žiedinės struktūros“, Geografija, 2002, t. 38, nr. 2, p. 30–34. Kanišauskas, Saulius, Iracionalumas ir mokslinio pažinimo ribos, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. Kanišauskas, Saulius, Sinergetinio...
 3. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Pažvelgti į geografiją remiantis minėtomis mokslinėmis idėjomis ir kėlė sau uždavinį Rimantas Krupickas savo monografijoje Sistemų teorija ir geografijaŽr. Rimantas Krupickas, Sistemų teorija ir geografija, 2010.. Čia autorius visus aptariamus klausimus bando interpretuoti iš sistemų teorijos ir...
 4. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Pasaulis žmoguje, arba vietoje išvadų Šiuo metu vis dar esame nutolę nuo žmogaus pasaulėžiūros, pasaulėvokos, pasaulėvaizdžio aptarimo, mokslinio tyrimo. Regis, vis dar sergsti vidiniai cenzoriai, jog tai perdėm ideologizuotos arba dėl korektiškumo asmens atžvilgiu neliečiamos sritys. Vis dėlto...
 5. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Straipsnyje neturime vietos aptarti Docento plėtotos aplinkotyros ir pasaulėvokos, kurios taip pat balansavo ant mentalinio pasaulio (aplinkovokos, vietojautos) keterosŽr. Rimantas Krupickas, „Geografinė pasaulėvoka informacinėje visuomenėje“, 2001.. Bet jau čia paminėti dalykai leidžia bent...
 6. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Viena paskutiniųjų Docento pasijų buvo biolaukai, kuriuos jis įvardijo kaip geobiolaikusŽr. Rimantas Krupickas, „Dėl naujos geografinės sferos išskyrimo“, 1998; Burkvydas Jonas Kaluškevičius, Rimantas Krupickas, „Geobiolaukų žiedinės struktūros“, 2002; „Geobiolaukų reiškiniai ir jų skirstymas“...
 7. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Ypač Docentą traukė naujausios mokslo teorijos (paradigmos), siekusios „suvaldyti“, paaiškinti, chaosą, mitinius, maginius reiškinius. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad sistemos, sisteminis požiūris tarsi turėtų prieštarauti chaotiškiems reiškiniams. Bet būtent sistemos ir patiria nepusiausvyros...
 8. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Rūpestis geografija, jos prestižu matyti iš knygos scenarijaus (turinio) – visos knygos dalys turi įvardijimą „sistema“ (Sistemų teorija; Geografinių sistemų analizė; Etninės geografinės sistemos; Geobiolaukų sistemos; Geografinio pažinimo sistema). Pirmiausia Docentas geografiją norėjo vertinti...
 9. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Geografinės sistemos: racionalaus ir iracionalaus sankirta Būtent sistemų mokslas, užgimęs kaip determinuotų ryšių, uždarų kontūrų, struktūrų, energetinių sąveikų, įvesčių ir išvesčių apykaitos ir panašių dalykų paradigminis modelis, tapo nesisteminių, nestabilių, kontingentiškų būvių ir...
 10. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Nuo sistemų iki sisteminio mąstymo Drįsčiau teigti, kad praėjusio XX a. antroji pusė buvo sodresnė mokslo teorijomis, technologijų laimėjimais nei jo pirmoji pusė. Amžiaus pradžioje mokslai, įskaitant ir geografiją, buvo tarsi „pasimetę“: mokslų „klasikos“ amžius buvo kaip ir pasibaigęs...
 11. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Svarbu, kad šios bangos veikia kartu, viena kitą palaikydamos, ateinanti banga jau mezgasi prieš tai buvusioje. Sakykime, industrinėje civilizacijoje (Antrojoje bangoje) kaupėsi pokyčių užuomazgos, kurių jėgos XX a. 6-ajame dešimtmetyje sužadino Trečiąją bangą su naujomis sampratomis...
 12. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Ir vis dėlto lieka neaiški sinergetikos ateitis, abejotinas dalykas būtų ją priskirti kaip amžių kaitos esminį pasaulėžiūrinį žymenį. Juolab, kaip anksčiau minėta, po sinergetikos samprata slepiasi daug teorijų, paradigmų, metodologijų. Norėtųsi kiek apibendrinamesnio, ilgesnio laike, platesnio...
 13. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Neminėsime laimėjimų kosmoso, technologijų ar buities srityje. Jie, kaip bebūtų svarbūs, yra trumpalaikiai, greitai pamirštami, o dažnai ir neperduodami. Mokslo mintis arba pasaulio žemiškoji išmintis, nors ir įgavusi įvairias (dažnai prieštaringas) formas bei raiškas, yra tvari, dialoguoja...
 14. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Straipsnyje nenagrinėsime Docento aptariamų teorijų (bendrųjų sistemų, sinergetikos, chaoso, etnogenezės, biolaukų) ir jų geografinės interpretacijos. Tai būtų sudėtingas ir išsamus darbas. Straipsnio tikslas – pasekti Docento mintimis, nervu, anot poeto J. Brodskio, kurie skatino kolegą...
 15. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Bendraujant su Docentu galėjai žinoti, kokias knygas kolega skaito, kuo domisi. Ne vienu šaltiniu teko pasidalyti. Tai toli gražu ne vien tik siaura profesinė literatūra, tai knygos, straipsniai, kurie leistų naujai, netradiciškai pažvelgti į geografiją, jos esmę, svarbą, reikšmę bendrajam...
 16. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Pasakyk, ką skaitai, arba vietoje įvado …ir aš pasakysiu, kas Tu esi! Tai žinomos išminties variacija, kuria galima pasiremti menant mūsų kolegą docentą Rimantą Krupicką (1945–2009) ir kasdienį bendravimą su Juo. Mums kolega visada buvo Docentas, taip Jį ir čia dažniausiai vadinsime (1 pav.). 1...
 17. Aušra Birgelytė

  Straipsnis Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos geografo, keliautojo, docento Rimanto Krupicko (1945–2009) geografinis pasaulėvaizdis. Aptariamos XX a. antrosios pusės mokslinės teorijos (bendrosios sistemų teorijos, sinergetikos, chaoso, netiesinės dinamikos), sisteminio mąstymo principai...