Radiniai

 1. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  Some Transcultural Aspects of Non-Verbal Communication: The Importance of Non-Verbal Communication in the Learning Process Summary. Learning is a quite difficult process for learners, and no less difficult for the organizers of the learning process. Traditionally, more attention is paid just to...
 2. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  Literatūra Almonaitienė, Junona; Dalia Antinienė, Nomeda Ausmanienė, Rosita Lekavičienė, Gražina Matulienė, Laima Ruibytė, Zita Vasiliauskaitė, Bendravimo psichologija, Kaunas: Technologija, 2001. Bierach, Alfred, Kūno kalba: mokykimės ją suprasti ir sėkmingai vartoti, vertė Jūratė Pavlovičienė...
 3. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  Išvados 1. Neverbalinė komunikacija suprantama kaip sąmoningi ir nesąmoningi kūno judesiai ar kūno padėtis, per kuriuos mes išreiškiame savo požiūrį ir jausmus. 2. Nors neverbalinė komunikacija traktuojama kaip savaime suprantamas reiškinys, visgi jos gilesniam supratimui įtakos turi kinestetika...
 4. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  Pasak K. PukelioŽr. Kęstutis Pukelis, Mokytojų rengimas ir filosofinės studijos, arba Raktas nuo antrų ugdymo reformos durų, p. 211., mokytojams būtina žinoti visas komunikacines priemones, kurios gali būti naudingos perteikiant mokslo žinias, organizuojant pažintinę veiklą ir mokant dirbti...
 5. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  Mokymosi procese medžiagą galima pateikti ir tik ją nuskaityti, bet galima pateikti ir ją įprasminti. Pasak Teresevičienės M. ir kt.Žr. Margarita Teresevičienė, David Oldroyd, Genutė Gedvilienė, Suaugusiųjų mokymasis: andragogikos didaktikos pagrindai, p. 22., gerą pranešimą lemia vaizdinių...
 6. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  2 pav. Neverbalinė komunikacija dėstymeSudaryta autorės. Dellingas pažymiŽr. Deimantė Končiuvienė, Informacinių komunikacijos technologijų vaidmuo nuotolinio švietimo plėtrai Panevėžio regione, p. 15., jog „distancinis švietimas – tai tokia mokymosi forma, kuomet besimokantieji yra fiziškai...
 7. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  1 pav. Neverbalinė komunikacija mokymosi proceseSudaryta autorės. Pasak Alfredo BierarchoŽr. Alfred Bierach, Kūno kalba: mokykimės ją suprasti ir sėkmingai vartoti, p. 12., savo kūno kalba žmogus teigiamai arba neigiamai veikia kitus, ir tai jis daro sąmoningai arba nesąmoningai. JAV...
 8. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  Neverbalinė komunikacija suaugusiųjų mokymosi procese Atliekant tyrimą buvo siekta išsiaiškinti neverbalinės komunikacijos svarbą suaugusiųjų mokymosi procese. Anketa sudaryta iš uždarų ir atvirų klausimų. Imtis – proginė, nereprezentatyvi, netikimybinė – į imtį buvo įtraukiami prienami...
 9. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  Neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese Suaugusiems mokantis svarbu ne tik išgirsti, bet ir pamatyti, kaip yra perduodama informacija. Tai yra vienas iš būdų, kai geriau įsimenama medžiaga, nes prisimenama, su kokia veido išraiška suaugusiųjų mokytojas pasakojo, kokie buvo jo gestai...
 10. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  Rėjus Birdwhistellis yra vienas iš svarbiausių teoretikų ir tyrinėtojų kinestetikos srityje, kurioje jis tyrinėjo daugiau nei trisdešimt metų ir buvo vadinamas kinestetikos tėvuŽr. Paul Ekman, Wallace V Friesen, Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial Clues, p. 23.. Jis...
 11. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  Neverbalinės komunikacijos samprata ir teorinis pagrindas Terminų „kūno kalba“ ir „neverbalinė komunikacija“ reikšmės yra miglotos. Oksfordo anglų kalbos žodyne (2005) pateiktas apibrėžimas, jog „kūno kalba – tai sąmoningi ir nesąmoningi kūno judesiai ar kūno padėtis, per kuriuos mes išreiškiame...
 12. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  Atlikti tyrimai atskleidė, kad tik 7 % žodinės ir rašytinės informacijos (verbalinė komunikacija) priimama mokymosi proceso metu, visa kita informacija, t. y. 93 % gaunami neverbaline komunikacijaŽr. Allan Pease, Kūno kalba: kaip pagal gestus „skaityti“ kitų žmonių mintis, p. 13.. Neverbalinė...
 13. Lina Nikitinaitė

  Straipsnis Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese

  Santrauka. Šiame straipsnyje nagrinėjama neverbalinė komunikacija mokymosi procese kaip vienas iš tarpkultūrinės kompetencijos aspektų, nes neverbalinė kompetencija lydi ir papildo verbalinę komunikaciją bei atskleidžia tikrąsias mokymosi proceso dalyvių emocijas ir mintis. Bendravimas yra...