Radiniai

 1. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Namas ‘house’ and namai ‘home’ in the Lithuanian Language and Culture Summary. The Lithuanian picture of house/home is deeply rooted in folk tradition – the ideal home is the rural home of a person’s childhood. In Lithuanian, there are two expressions that are used to designate the concept, the...
 2. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Literatūra Bartmiński, Jerzy, „Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa” | Jerzy Bartmiński (red.), Konotacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1988, s. 169–183. Bartmiński, Jerzy, „Punkt widzenia, perspektywa interpretacyjna, językowy obraz świata” | Jerzy Bartmiński, Językowy obraz...
 3. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Lietuvio namų profiliai Remiantis atlikta analize, būtų galima daryti išvadas apie egzistuojančius du lietuvio namų profilius. Visų pirma, tai namų vaizdas „paprasto“ žmogaus, glaudžiai susijusio su kaimu ir iš jo kilusio, akimis. Jis namus suvokia kaip šeimos gyvenamąją vietą, o pačią šeimą –...
 4. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Fizinis aspektas. Žodynuose paprastai namai lakoniškai apibrėžiami kaip pastatas; pastatui apibrėžti išsaugotas savarankiškas žodis namas. Kaip minėta definicijoje anksčiau, fiziškai suprantami namai apima ir teritoriją aplink juos, sodybą, ką paliudija derivatai (apynamė) arba taip pat...
 5. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Psichosocialinis aspektas dominuoja atsakymuose į anketos klausimus – šiuolaikinis jaunimas emociškai susijęs su šeima, taigi, ir su namais. Namų sakralizaciją išryškina sisteminiai duomenys – namams priskiriamos svarbios ritualinės funkcijos, namai apgaubiami šiltais jausmais. Tik šių dienų...
 6. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  VI. Sintetinė duomenų analizė Įvairių rūšių šaltinių, panaudotų kalbiniam ir kultūriniam namų vaizdui rekonstruoti, duomenys parodo sąvokos genezę, bet taip pat atspindi dabartinę jos būseną. Imantis bandymo pateikti holistinio pobūdžio namų aprašymą, toliau konceptualios charakteristikos bus...
 7. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  [33] Žmogus lipdo savo aplinką lyg apsiuvos lerva – prisiderina prie aplinkos, apsaugo save ir praturtina. Tik mūsų prigimtis nėra atsiskyrėliška, todėl socialinis kontekstas ir draugų elgesys skatina mus statyti, pirkti, eikvoti energiją, kad būtume lygūs su kitais. (Aš ir psichologija.lt) [34]...
 8. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Labai gerai tekstuose dokumentuojamas ir kitas požiūris į namus. Šiuolaikiški namai jau šiek tiek kitokie, pabrėžiamas jų buitinis aspektas; nors tebeasocijuojasi su naminiu židiniu, visgi namai – tai vieta, kurioje tenkinami kasdieniai poreikiai, saugomas turtas. Namai – tai aplinkos dalis...
 9. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  [22] Čia – ne mano namai. Mano namai ten, kur jaučiuosi saugiai, manęs negali nuskriausti. Mano namai – Luka. Mano namai – aš pats. Mano namai ten, kur plaka širdis. (Upokšnis: moksleivių kūrybos almanachas, 2003) [23] Namai yra vieta, kurioje susipina žmogaus praeitis, ateitis, kelionės...
 10. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  [13] Namai – vieta, kur praleidžiame nemažai laiko, sugrįžtame po dienos darbų, ilsimės ir norime jaustis saugūs. (Pas mama.lt) [14] Nes kas gi iš tiesų yra namai? Juk ne vieta ir ne sienos, ir ne baldai. Tavo namai ten, kur yra žmogus, kurį myli. (Mano namai.lt) [15] Mano namai – Tauragirė...
 11. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Patarlės ir priežodžiai iškelia aikštėn du namų aspektus – socialinį ir psichologinį. Namai – tai tvirtovė, erdvė, palanki žmogui, jų jėga slypi tvarkinguose šeimos santykiuose bei teisingoje pozicijoje pasaulio (dažnai priešiško žmogui) atžvilgiu. Žmogus neturėtų ilgam palikti namų, nes tik...
 12. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Gyvenamojo namo statyba sunkus ir varginantis procesas – namas privalo turėti tvirtus pamatus, tam kartais prireikia viso gyvenimo; pastatytas namas reikalauja nuolatinės priežiūros. Svarbios atskiros namo dalys, o ypač sienos, langai, langinės, liudijančios jo tvirtumą, grožį bei atsivėrimą...
 13. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Natūralią liaudiškosios namų vizijos dalį sudaro ginčai, kivirčai bei rūpesčiai: Nuolatinis buvimas namuose gali būti išgyvenamas kaip apribojimas ir netgi kalėjimas, ribojantis žmogaus kontaktą su pasauliu: Namai – tai vieta, kurioje žmogus valgo, naminis valgis visuomet skaniausias. Iš...
 14. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Namai – tai šeimos gyvenamoji vieta. Šeima sudaro namų pagrindą, jos dėka namai atlieka savo paskirtį. Namiškių vaidmenys paskirstyti – svarbiausias namuose yra jų šeimininkas, kuris kartu yra namų tėvu (panašiai kaip šeimos galva), tuo tarpu šeimininkė atsako už tvarką ir buitinius darbus, be...
 15. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Geriausi visgi yra savi namai. Paprastai jie priešpriešinami rūmams, o prilyginami paprastiems (skurdiems, ankštiems ir žemiems) kaimo namams. Šie savi namai turi skirtingus pavadinimus (gryčia, pirkia, stuba, gūžta), dažnai jiems pavadinti vartojami ir deminutyvai (namučiai, nameliai). Savuose...
 16. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  III. Tekstiniai duomenys 1. Patarlės ir priežodžiai Didžioji tekstų dalis buvo paimta iš elektroninės patarlių ir priežodžių bazės Aruodai.lt. Atsižvelgta ir į spausdintinius šaltiniusŽr. Kazimieras Grigas, Patarlių paralelės: lietuviškos patarlės su latvių, baltarusų, rusų, lenkų, vokiečių...
 17. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Klausime pavartota formuluotė tikrieji namai / namas lėmė tam tikrą respondentų namų idealizavimą. Studentų atsakymuose faktiškai nėra minima neigiamų namų bruožų, atvirkščiai – pasireiškia tam tikras mitologizavimas (rojus žemėje; burbulas, kuris iškelia tave į dangų). Dažniausiai aptinkamas...
 18. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Kaip rodo analizės rezultataiDetalų tyrimų rezultatų aprašymą žr. Kristina Rutkowska, „Litewski obraz DOMU w świetle danych ankietowych” / Iwona Bielińska-Gardziel, Małgorzata Brzozowska, Beata Żywicka, Wyniki badań ankietowych w ramach programu EUROJOS 2015, Liublinas (atiduota spausdinti)...
 19. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Namas – kuris yra pastatas W 132 pastatas (F) 124
 20. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  31. turi būti šviesūs (C) 5; 0,9% namai – tai daug šviesos 2; šviesa – tikrų namų atributas; šviesios spalvos 2 32. vieta, kurios pasiilgstama (P) 4; 0,7% namai – nostalgija 2; tai vieta, kurios pasiilgsi išvykęs; ilgesys 33. namai yra nepakartojamo kvapo (F) 3; 0,5% namai turi turėti savą...