Radiniai

  1. Tomas Kiauka

    Straipsnis Tarp tikėjimo ir proto: protestantiškoji teologija modernybės laikais

    Santrauka. Pasiremiant iškiliausių protestantiškosios teologijos atstovų Schleiermacherio, Bartho, Bultmanno, Tillicho teologijos konceptais, nagrinėjamas proto ir tikėjimo santykis, nuo XIX a. išryškėjęs kaip esminė krikščionybės ir modernybės santykio problema. Atsižvelgiant į istorinį ir...