Radiniai

 1. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  The Properties of Soil Texture in the Albic, Haplic and Cambic Arenosols of Lithuanian Forests Summary. The objective of this research is to analyze peculiarities of the soil texture of Albic, Haplic and Cambic Arenosols and assess the influence of the soil texture on the genesis of these types...
 2. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Literatūra Armolaitis, Kęstutis; Jūratė Aleinikovienė, Jadvyga Lubytė, Vilma Žėkaitė, Paulius Garbaravičius, “Stability of Soil Organic Carbon in Agro and Forest Ecosystems on Arenosol,” Žemdirbystė-Agriculture, 2013, vol. 100, no. 3, pp. 227–234. Beniušis, Ričardas; Mečislovas Vaičys, „Gyvosios...
 3. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  4. Rudžemiškieji smėlžemiai pasižymi ženkliai didesniu vidutiniu granuliometrinių dalelių kiekiu stambiausiose 2,0–1,0 mm ir 1,0–0,5 mm smėlio granuliometrinėse frakcijose. Juose atitinkamai nustatyta 3,8 ir 13,9 %, kai pajaurėjusiuose – 0,4 ir 3,0 %, o paprastuosiuose – 0,6 ir 2,1 % visų...
 4. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Išvados 1. Granuliometrinė sudėtis turi tiesioginę reikšmę smėlžemių susidarymui. Tirtų smėlžemių 0–150 cm gylyje smėlio frakcija vidutiniškai sudarė net 92,3 ± 1,0 %, dulkių frakcija – 4,5 ± 0,6 %, o molio frakcija – 3,2 ± 0,5 % viso smulkžemio (<2,0 mm) granuliometrinių dalelių. 2...
 5. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Apibendrinant mūsų tirtų smėlžemių granuliometrinės sudėties analizės rezultatus galima teigti, kad labiausiai granuliometrine sudėtimi išsiskiria pajaurėję smėlžemiai. Jų smėlio frakcija yra pati gausiausia, o dulkių ir molio – mažiausios, palyginti su paprastaisiais ir rudžemiškaisiais...
 6. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Lyginant Lietuvos smėlžemių granuliometrinės sudėties rezultatus su kitų Europos šalių smėlžemių granuliometrinės sudėties rezultatais išryškėja tam tikri niuansai. Pavyzdžiui, Rumunijoje tirtuose žemės ūkyje naudojamuose smėlžemiuose molio frakcijos dydis kinta nuo 0,9 iki 12,1 %Žr. Petru...
 7. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  1998 m. Lietuvos miškų instituto vykdyto Lietuvos miško dirvožemių monitoringo duomenys parodė, kad smėlžemiuose 0–10 cm gylyje smėlio frakcija vidutiniškai sudarė 89,3 %, dulkių – 7,7 %, molio – 3,0 %, o 10–20 cm gylyje atitinkamai 88,1, 8,8 ir 3,1 %. Dirvožemio granuliometrinės sudėties...
 8. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Granuliometrinės sudėties duomenų palyginimo problematika glaudžiai susijusi su skirtingų metodų panaudojimu. Iki 1999 m. Lietuvoje buvo taikomas N. Kačinskio dirvožemio granuliometrinės sudėties analizės metodas. Nuo 1999 m. su naująja Lietuvos dirvožemių klasifikacija įsigalioja FAO tyrimo...
 9. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Pajaurėjusiuose smėlžemiuose šioje frakcijoje vidutiniškai nustatyta 59,2 ± 2,6 %, paprastuosiuose – 48,6 ± 4,8 %, rudžemiškuose – 40,4 ± 6,9 % visų smulkžemio granuliometrinių dalelių. Mažiausias granuliometrinių dalelių kiekis nustatytas stambiausių 2,0–1,0 mm smėlio dalelių frakcijoje. Šioje...
 10. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Apie 90 % smulkžemio granuliometrinių dalelių patenka į smėlio frakciją, todėl ją svarbu detaliau išanalizuoti. Smėlio dalelių frakcija pagal granuliometrinių dalelių dydį yra skirstoma į 5 dar smulkesnes frakcijas: 2,0–1,0 mm, 1,0–0,5 mm, 0,5–0,25 mm, 0,25–0,1 mm ir 0,1–0,05 mm. Tirtuose...
 11. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  3 pav. Vidutiniai smėlio, dulkių ir molio dalelių kiekiai (%) pajaurėjusių smėlžemių humusinių mineralinių ir kitų mineralinių horizontų smulkžemyje. Skirtingos raidės (a ir b) virš kolonėlių rodo reikšmingus vidutinių reikšmių skirtumus, kai reikšmingumo lygmuo p < 0,05. n – dirvožemio mėginių...
 12. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Yra nustatyti statistiškai reikšmingi (reikšmingumo lygmuo p < 0,05) smėlio, dulkių, molio frakcijų vidurkių skirtumai tarp pajaurėjusių ir paprastųjų bei tarp pajaurėjusių ir rudžemiškųjų smėlžemių. Lyginant paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių smėlio, dulkių ir molio frakcijas statistiškai...
 13. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Analizuojant atskirų antrojo lygio pogrupio smėlžemių smulkžemio dalelių vidutinio kiekio pasiskirstymą smėlio, dulkių, molio frakcijose 0–150 cm gylyje nustatyta, kad pajaurėjusių smėlžemių smėlio frakcija yra didžiausia, o dulkių ir molio frakcijos mažiausios, palyginti su paprastųjų ir...
 14. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  2 lentelė. Vidutiniai smėlio, dulkių ir molio dalelių kiekiai pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių (II lygis) smulkžemyjePastaba: * vidurkis ir jo paklaida; ** reikšmės kitimo intervalas. Note: * – average and standard error; ** – minimum and maximum values. / Table 2. Average...
 15. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Dirvožemio mėginių granuliometrinė analizė (grupuojant dirvožemio granuliometrines daleles į atskiras frakcijas) atlikta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijoje pagal FAO/ISRIC metodiką (ISRIC/FAO-UN, 1995). Granuliometrinės analizės metu buvo...
 16. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  1 lentelė. Smėlžemių profilių vietovės charakteristikaPastaba: * – Medyno rūšinė sudėtis pagal tūrio procentą. Pvz.: 6E4P, t. y. 60 % medyno tūrio sudaro eglė (E), o 40 % pušis (P). Kiti simboliai: B – beržas; D – drebulė; A – ąžuolas. ** – Miško augavietės tipo simbolinis žymėjimas pagal Miško...
 17. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Tyrimų metodai ir sąlygos Tyrimų objektas – Lietuvos miškų smėlžemiai. Lietuvos miškų smėlžemių genezės ir savybių tyrimams buvo atidengti ir aprašyti 55 smėlžemių profiliai (1 pav.). Granuliometrinei analizei atrinkta 19 smėlžemių profilių: 13 – pajaurėjusių, 3 – paprastieji ir 3 –...
 18. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Anksčiau minėtus perskaičiavimus reikėtų vertinti teigiamai, kai jie daugiau susiję su gamybine žemės ir miškų ūkio praktika, bet moksliniuose tyrimuose, siekiant išsamiau charakterizuoti ir suvokti tiriamojo objekto esmę, jo pokyčius bėgant laikui ir kintant erdvei, tokie perskaičiavimai turi...
 19. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Įvadas Valstybinio žemėtvarkos instituto 2003 m. duomenimis, smėlžemiai užima apie 11,93 % Lietuvos teritorijos. Dėl mažo jų derlingumo ir menko tinkamumo žemės ūkiui didžioji smėlžemių dalis yra apaugusi miškais. Iki 1999 m. smėlio dirvožemiai buvo klasifikuojami ir tyrinėjami pagal senąją...
 20. Ričardas Beniušis

  Straipsnis Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai

  Santrauka. Tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvos miškų pajaurėjusių (Albic Arenosols), paprastųjų (Haplic Arenosols) ir rudžemiškųjų (Cambic Arenosols) smėlžemių (II lygis) granuliometrinės sudėties ypatumus ir įvertinti jų poveikį šių smėlžemių susidarymui. Granuliometrinei analizei buvo atrinkta...