Radiniai

 1. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Santrauka. Tyrimo temos aktualumą sąlygoja didėjančios organizacinės kultūros reikšmės ir jos vaidmens organizacijų valdyme tendencijos. Susidomėjimas organizacinės kultūros klausimais pastebimas ne tik tarp mokslininkų ir tyrėjų, bet ir tarp verslo steigėjų ir įmonių vadovų, kas turėtų būti...
 2. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacijos vadovo emocinio intelekto poveikis organizacinei kultūrai

  Santrauka. Iššūkiai, su kuriais susiduria šiuolaikinės organizacijos, reikalauja iš jų vadovų ne tik adekvačiai į juos reaguoti, bet ir juos valdyti. Vienas svarbiausių organizacinių pokyčių valdymo veiksmingumo veiksnių – organizacijų vadovų emocinis intelektas (EI) ir su tuo tiesiogiai...
 3. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Darnaus vystymo koncepcijos suvokimas organizacijose

  Santrauka. Darnaus vystymo samprata nėra nauja, tačiau straipsnyje analizuojama dar gana nauja darnaus vystymo organizacijose samprata bei su tuo susijusios problemos. Pateiktas požiūris, kad būtina ieškoti tinkančių organizacijoms indikatorių, kad organizacijos siektų būti darniomis. Atliktas...
 4. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros ir vadovų tipų sąsajos

  Santrauka. Organizacinė kultūra – tai valdymo metodas, kurį taikant galima kokybiškai patobulinti valdymo procesą, žmonių įsipareigojimo ir ištikimybės organizacijai dėka gauti puikių darbo rezultatų. Kadangi dažniausiai organizacinę kultūrą kuria vadovai, būtent vadovo asmenybė yra ypač svarbi...
 5. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Lietuvos ir JAV švietimo sistemoje

  Santrauka. Straipsnyje aptariama specialiojo ugdymo koncepcija, analizuojamas Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas, specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas, kuris organizuojamas net 4 lygiais. Aprašomas vaiko specialiųjų poreikių atpažinimas ir įvertinimas, ryšiai...