Radiniai

 1. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  The Baltic Self: The Archetypical Features of Resistance Fight in the Unknown Organ Music of the Soviet Times Summary. It is worth noticing in the Baltic organ music the presence of intensive semantic gestures which were ignored earlier but had a great influence on the nations’ consciousness...
 2. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  Literatūra Andrijauskas, Antanas, Grožis ir menas: estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1995. Anušauskas, Arvydas, Teroras 1940–1958 m., Vilnius: Versus aureus, 2012. Apkalns, Longins, Quaternio latviensis, rankraštis, 1968. Brazdžionis...
 3. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  6. Nušvitimo parametrai: aukštas diapazonas, skaidrus mažoras, varpų gausmas, erdvė T. Makačinas „Malda už Lietuvą“ P. Vaskas „Musica serva“
 4. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  5. Lūžio parametrai: pauzė, klasteris, kulminacinė faktūrų griūtis, sustingusi akordika T. Makačinas „Malda už Lietuvą“ P. Vaskas „Musica serva“
 5. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  4. Judėjimo struktūra – tokata, stilizuotas folkloras (darbo dainos versija), pasakalija, bosų ostinato, tritonis T. Makačinas „Malda už Lietuvą“ P. Vaskas „Musica serva“
 6. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  3. „Kovos laukas“: fanfaros, meldimai, varpai, rauda T. Makačinas „Malda už Lietuvą“ P. Vaskas „Musica serva“
 7. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  2. „Šauksmas iš netekties gelmių“ T. Makačinas „Malda už Lietuvą“ P. Vaskas „Musica serva“
 8. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  Priedas: Savasties rezistencinės semantikos muzikos pavyzdžiai 1. „Tamsa“ T. Makačinas „Malda už Lietuvą“ P. Vaskas „Musica serva“
 9. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  6. Nušvitimo (transcendencijos – persikėlimo į kitą sferą) parametras: aukštas diapazonas, skaidrus dažnai linijinis monodinis skambesys, specialus erdvės virpėjimas (tremollo pulsacija). Makačinas – C-dur choralinė koda (p. 28); Vaskas – varpų gausmas ir aidai, grįžtanti transcendentali...
 10. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  Archetipai muzikoje išgrynina ženklų ir simbolių kalbą, sistematizuoja ją į Savasties struktūrą. Atviro archetipinio diskurso kūriniuose dramatiškai išryškėja Savasties „rezistencinės kovos“ parametrai ir juos iliustruojantys muzikiniai segmentai. Tai šeši muzikiniais pavyzdžiais iliustruojami...
 11. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  7. Iškyla semantinė kovinės situacijos įvardijimo problema ir jos sprendimai – kaip muzikos garsais išreikšti proveržį – kovą, jos tikslus ir eigą. Pasirenkamas modernizmo stilius. 8. Išryškėja kelio etapai, procesualinės dramaturgijos prasmė: evoliucinė intonacinės ląstelės raida, išauganti į...
 12. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  Ši leitmotyvinių segmentų paletė atliepia baltiškąją Savastį, jos sąveiką su tamsa ir rezistencinę kovą. „Šventėjimo kelio“ vizija, atsirandanti kituose kūriniuose (Kuprevičius „Borobudur“, Kutavičius „Ad patres“, Sakalauskas „Domine, clamavi ad te…“), čia yra išreikšta bruožais, nulemtais...
 13. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  Kitaip Vasko „Musica serva“ – čia Savasties procesai „paleidžiami“ nuo sistemos ribų, nevairuojami racionalumo dėsnių, išeina į atvirą lauką „apsiginklavę“ modernia aleatorikos ir sonoristikos technika, patys tampa laisvėjančiu, atvirai kovingu „šventėjimo kelio“ modeliu – baltiškosios Savasties...
 14. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  tamsos gelmė (žemo registro klasteris bosuose); šauksmas iš gelmių – keli segmentiniai leitmotyvai, įprojektuojantys kylantį Savasties šauksmą: a) psalmės rečitacija, b) varpų aidai, c) trimito fanfara, d) liaudiškos melodijos švelni tercijinė gaida, e) trichordai – varpai, f) klasterinis užtūrų...
 15. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  Vasko „Musica serva“ (lot. – tarnaujanti muzika) byloja apie nuorodą į muzikos ne koncertinę, o bažnytinę (mišių, patarnavimo dvasiniam ritualui) funkciją, nors pačios muzikos pobūdis vis dėlto yra aktyvus ir tolimas mišių ar religinės kūrybos išgrynintam santūriam harmoniniam fonui ar...
 16. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  Makačino „Malda už Lietuvą“ išpildo pagrindinius archetipo Savasties kriterijus: tamsos–šviesos antinomijų kovą per užribio gelmę, impulsą, sąveikas – judėjimus, lūžį ir nušvitimą. Tai patvirtina semantinį rezistencinį tautinės Savasties sugrįžimų lauką, iki tol skambėjusį tik emigrantų...
 17. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  Makačino kūrinys „Malda už Lietuvą“ yra vis dėlto netikėtai rezistencinis daugeliu prasmių: to laikotarpio – 1980-ųjų – oficialiai draustu pavadinimu, kreipiniu į Dievą, pripažinimu, kad Lietuvai reikalinga pagalba iš aukščiau, išlikimui būtinas gyvybės atmeldimas, Savastis, maldos procesija...
 18. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  Archetipo Savasties dinamika ir struktūra rezistencinės refleksijos kūriniuose vargonams Savasties reikšmę vargonų kūryboje sustiprina tamsos–šviesos antinomija. Ji leidžia išskleisti gelmės dimensiją, kur susikaupia sąskambių „ryšuliai“, intonacijų traukos laukai, užtūrų santalkos, tiršta garso...
 19. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  Baltiškoje vargonų kūryboje Savastis atsiveria persekiojamųjų malda – procesija arba kaip „archetipų archetipo“ (Jung) Savasties šventėjimų keliasŽr. ten pat, p. 240; Aleksandras Žarskus, Savęs ieškojimas, p. 19.. Tai procesualioji muzikos dramaturgija sąveikoje su konfliktine projektuoja gelmę...
 20. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

  Jungo iškelta Savastis išsiskleidžia kūrybiška veiksminga archetipų visuma, yra Tokiu būdu Savasties procesai įgyja universalią strategiją, kur gelmės dimensija ir tapsmo geometrija sutelkia gynybines pasąmonės sroves. Rezistencinis Savasties veiksnys glūdi būtent konfliktinėje tamsos–šviesos...