Radiniai

 1. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  The Role of Organizational Culture in the Organization’s Activities Summary. The topicality of research theme is lead by increasing importance of organizational culture to and its role in organization management trends. The interest in organizational culture is observed not only among...
 2. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Literatūra Cameron, Kim S.; Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational Culture, Reading, MA: Addison Wesley, 1999. Jucevičius, Robertas, Strateginis organizacijų vystymas, Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 1998. Kaziliūnas, Adolfas, „Visuomenei teikiamų...
 3. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  5. Išvados 1.Tik pastaraisiais metais organizacinė kultūra pripažinta kaip pagrindinis rodiklis, būtinas tinkamai suprasti ir valdyti organizacinę elgseną. OK pagrindą sudaro vertybės. Kiekviena organizacija, plėtodama savo veiklą, remiasi vertybėmis, kurios yra svarbiausios jos darbuotojams. 2...
 4. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  OK pagrindas yra vertybės, kurios tarnauja kaip rodyklė atitinkamų normų ir elgesio modelių organizacijoje parengimui. Vertybės, kurias pripažįsta ir deklaruoja autoritetingi organizacijos darbuotojai, tampa pamatas, nuo kurio priklauso komandos sutelktumas, formuojasi bendri požiūriai ir...
 5. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Respondentų nuomone, OK klano tipo vystymui turėtų būti skiriama daugiau dėmesio ir ateityje. Adhokratijos ir rinkos tipus pagal apklausos duomenis taip pat būtina stiprinti, o hierarchijos tipą silpninti. Lyginant esamą ir siektiną OK profilius, didžiausias atotrūkis stebimas hierarchijos tipo...
 6. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Kitame tyrimų etape, remiantis OCAI metodika, buvo nustatytas įmonės siektinas OK profilis. Tyrimo duomenų analizė parodė, kad siektinas įmonės OK tipas turėtų būti sutelktas į klano (35,0) ir rinkos (26,3) kultūros tipų, taip patadhakratijos, vystymą (3 pav.). 3 pav. „VPA Logistics“ esamas ir...
 7. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  2 pav. „VPA Logistics“ esamas organizacinės kultūros profilis Taigi esamas OK tipas yra sutelktas viršutiniame kairiajame lauke. Tai rodo, kad organizacijai yra būdingas lankstumas ir individualumas, taip pat vidaus kontrolė ir integracija. Šios OK savybės sukuria gana teigiamas sąlygas...
 8. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  4. Empirinio tyrimo rezultatai Profesionalus darbas ir novatoriški sprendimai padėjo tiriamai organizacijai išaugti iš sandėlio-šaldytuvo į daugiafunkcinį logistikos terminalą. Šiuo metu dirba du paskirstymo terminalai, darbuotojai yra savo srities profesionalai. Jie dirba uoliai, patenkina...
 9. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Pirmojoje klausimyno dalyje respondentas turi apibūdinti esamą organizacijos kultūrą – kaip viskas yra tyrimo metu. Antrojoje dalyje jis aprašo norimą būseną – savo organizacijos kultūrą, kokią jis norėtų ją matyti ateityje. Taigi, vertinama lygiagrečiai esama ir siektina OK. Rezultatai rodomi...
 10. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Tarptautiniu mastu K. S. Cameron ir R. E. QuinnŽr. ten pat. pripažinta metodika yra skirta OK kiekybiniam įvertinimui. Remiantis šia metodika, galima įvertinti svarbiausius organizacijos aspektus. Be to, OK galima analizuoti keliais lygiais. Šiuo metu metodika, būtent dėl konkuruojančių vertybių...
 11. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Taigi darbuotojo organizacijos identifikavimas reiškia, kad jis ne tik supranta organizacijos idealus, griežtai laikosi organizacijos taisyklių ir elgesio normų, bet ir visiškai supranta organizacines vertybes. Šiuo atveju kultūrinės organizacijos vertybės tampa individualiomis darbuotojo...
 12. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Paprastai organizacija augs pritraukiant naujus narius, kurie ateina iš organizacijų su kita kultūra. Nauji organizacijos nariai, kuriems patinka tai ar ne, įneša kitos kultūros „virusą“. Kuri kultūra „išgyvens“, daugiausia priklauso nuo jos stiprumo, nes pastarasis turi įtakos tam tikrų elgesio...
 13. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Apibendrinti pagrindiniai organizacinės kultūros elementai pateikiami 1 pav. 1 pav. Pagrindiniai organizacinės kultūros elementai Organizacijos kultūra yra sudaryta iš tam tikrų organizacinių atributų (akivaizdžių ir paslėptų taisyklių, elgsenos modelių, istorinių aplinkybių, kt.) su sąlyga...
 14. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Pirmajai grupei priskiriamos organizacijos ir jos narių veiklos charakteristikos, antrajai grupei – OK elementų apibrėžimai ir trečiajai – apibrėžimai, traktuojantys OK kaip integralią kategoriją. Daugelis mokslininkų OK pagrindu laiko vertybes, vyraujančias organizacijoje. Kai kurie iš jų OK...
 15. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Lentelė. Organizacinės kultūros apibrėžimai pagal jų skirstymo grupesAutoriaiApibrėžimai1. Organizacijos ir jos narių veiklos charakteristikosOldnem, 1992Darbo atlikimo metodai ir tai, kaip yra elgiamasi su žmonėmis šioje organizacijoje.Schein, 2004Kolektyvinis bazinis vaizdinys, įgyjamas grupės...
 16. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  2. Organizacinės kultūros struktūros esmė ir pagrindinės savybės Nepaisant to, kad kultūros moksliniai tyrimai pirmą kartą buvo atlikti dar Švietimo epochoje, vis dar nėra aiškaus ir vienareikšmio kultūros apibrėžimo. Įvairūs autoriai, apibrėždami OK sąvoką, priskiria jai tam tikrą rinkinį...
 17. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Tyrimai rodo, kad klesti ir plėtojasi tos įmonės, kurių kolektyvas turi susiformavusią OK. AutoriųŽr. ten pat; Джеймс Гибсон, Джон Иванцевич, Джеймс Х. Доннелли, Организации: поведение, структура, процессы, 2000; Ричард Л. Дафт, Менеджмент, 2008. tyrimai turėjo didelės reikšmės OK teorijos...
 18. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  1. Įvadas Mokslinis susidomėjimas organizacine kultūra (OK) atsirado palyginti neseniai: pirmieji darbai, kuriuose paminėta „organizacinės kultūros“ sąvoka, atsirado ХХ amžiaus viduryje. Pačia OK prigimties ir turinio problemą tyrinėtojai susidomėjo tik 1970 m. pabaigoje. Susidomėjimą paskatino...
 19. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje

  Santrauka. Tyrimo temos aktualumą sąlygoja didėjančios organizacinės kultūros reikšmės ir jos vaidmens organizacijų valdyme tendencijos. Susidomėjimas organizacinės kultūros klausimais pastebimas ne tik tarp mokslininkų ir tyrėjų, bet ir tarp verslo steigėjų ir įmonių vadovų, kas turėtų būti...
 20. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Organizacijos vadovo emocinio intelekto poveikis organizacinei kultūrai

  The Impact of Organization Leaders’ Emotional Intelligence on Organizational Culture Summary. The challenges faced by modern organizations are requiring from their managers not only to adequately respond to, but also to manage them. One of the most important organizational change management...