Radiniai

 1. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  M. Heideggeris atsiriboja ne tiek nuo moralės, etikos ar teologijos, kiek nuo minėtos mokslinės dietos (atsisakant egzistencialaus raciono), kuri galiausiai atsigręžia prieš patį mokslą, turintį atskleisti tikrovę. Kas yra pasaulio tikrovė be čiabūties, kuri teikia pačią pasauliškumo sampratą...
 2. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Dar vienas provokacinis klausimas – ačiū ir už juos. Jei sakyčiau, kad viskam pritariu, būčiau laikomas nekūrybingu epigonu, neigiančiu Būties ir laiko hermeneutinę raidą, drauge menkinančiu šį veikalą. Jei sakyčiau, kad veikalas geras, bet jį keliose vietose dar reikėtų „pagerinti“Panašiai...
 3. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Sąvoką „esamumas“ M. Heideggeris pradeda vartoti 9 paragrafe, pernelyg plačią ir neapibrėžtą lotyniškąją existentia perskyręs į „interpretacinę išraišką esamumas“Martin Heidegger, Būtis ir laikas, p. 42. ir egzistenciją, kurią jis priskiria vien čiabūčiai. Vis dėlto čia nepavyksta išvengti tam...
 4. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Befindlichkeit versčiau žodžiu „pajaustis“, Stimmung – „nuotaika“, Vorhandenheit – „esamumas“, Zuhandenheit – „parankumas“. Pajaustis lyginama su supratimu ir apibūdinama kaip autonomiškas (neredukuojamas į supratimą) pastarojo atžvilgiu pasaulėvokos būdas. Apibrėždamas pajaustį, M. Heideggeris...
 5. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Išties M. Heideggerio teigimu, buvinio „prieigos ir išsklaidos būdas […] turi parodyti buvinį tuo, kuo šis pirmiausiai ir dažniausiai yra, – savo vidutine kasdienybe“Martin Heidegger, Būtis ir laikas, p. 14, 16.. Kadangi vidutinumas čiabūtį apibūdina kaip indiferentišką„Šią kasdienę čiabūties...
 6. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Norėčiau patikslinti, kad potencialumo sąvokos M. Heideggeris Būtyje ir laike niekur nevartoja. Vis dėlto tai nereiškia, kad ši aristoteliška potencijos kaip tikrovės atmainos samprata jam nedarė įtakos. Vietoj žodžio „potencija“ M. Heideggeris vartoja žodį „apmatas“ (Entwurf), kuris į anglų...
 7. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Norėčiau patikslinti, kad antroji dalis niekada nebuvo parašyta. Taigi kalbėdami apie pirmąją dalį turime omenyje M. Heideggerio neįgyvendintus ketinimus. Pasaulio samprata skleidžiama pirmame skirsnyje („Čiabūties preliminari fundamentali analizė“), kuris susideda iš šešių skyrių. Pirmajame...
 8. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Pirmiausia atsiplėškime nuo M. Heideggerio teksto „F. Nietzsche’s žodis ‚Dievas mirė‘“Žr. Martin Heidegger, „Nyčės žodis „Dievas mirė“, p. 168–216., teksto, suformavusio šios ištaros sampratą, t. y. paleidusio į filosofinę apyvartą tam tikrą konceptą, kuris cirkuliuodamas neišvengiamai tapo...
 9. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Paminėta M. Heideggerio mintis Būties ir laiko pradžiojeŽr. Martin Heidegger, Būtis ir laikas, p. 10, 11. autoriaus išryškinta pasvirusiu šriftu, taigi ji – ypatingos svarbos. Galima teigti, kad tai programinė mintis: toliau veikale M. Heideggeris kaip tik ir skleidžia būties prasmę...
 10. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Panašu, kad klausiate manęs jau nebe kaip M. Heideggerio vertėjo, o kaip jo interpretatoriaus. Vis dėlto šis Jūsų klausimas yra provokacinis ne tik šia prasmeKitur esu sakęs, kad nebeinterpretuosiu M. Heideggerio, nes vertimas – jau interpretacija. Žr. Edita Jučiūtė, Apie sunkiojo metalo...
 11. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Kaip minėta, būties prasmės ieškoma visiškai šalia jos beprasmybės ir dviprasmybės. M. Heideggerio netenkina nei krikščioniškieji, nei antikiniai graikų būties prasmės telkiniai. Maža to, jis visiškai pagrįstai krikščioniškąją ir antikinę tradiciją įvardija kaip tą pačią užtveriančią ir...
 12. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Kaip minėjau, M. Heideggerio tekstų (R. CarnapasŽr. Rudolf Carnap, „Metafizikos įveikimas kalbos loginės analizės būdu“, p. 269–289. kalbėjo apie kitą jo tekstą, būtent Kas yra metafizikaŽr. Martin Heidegger, „Kas yra metafizika“, p. 98–135.) laikymas tuščia ir beprasme kalba išduoda...
 13. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Svarbiausius vertimo sunkumus esu įvardijęs vertimo pratarmėje. Didžiausias sunkumas – ne išversti vieną ar kitą sąvoką, nors vertinių atrankos (kriterijų) problema – nemenka: versdamas pagrindines puspenkto tūkstančio sąvokų turėjau po tris ar keturis vertimo variantus. Pagrindinė problema –...
 14. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Sutinku, kad Būties ir laiko skaitymas – ne studijavimas – yra hermeneutinis įvykis skaitytojui, tegu ne kiekvienam. Kyla klausimas, kiek šios ar kitos filosofinės knygos skaitymas gali būti egzistencinė patirtis, kuri apeliuoja į laikinius būties myriop išgyvenimus. Juk tai, ką išgyvename...
 15. Tomas Kačerauskas

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Išversti M. Heideggerio Būtį ir laiką paskatino keli dalykai. Pirma, moksliniai interesai – bent jau filosofinio kelio pradžioje: tiek magistro darbo, tiek daktaro disertacijos (abiejų vadovas – A. Šliogeris), tiek habilitacijos procedūros temos apeliavo ir į M. Heideggerio veikalus, kurių...