Radiniai

 1. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Yoga as a Practice for Holistic Conscious Self-Development of Personality Summary. Modern education system is more focused on the development of learners’ mental intelligence and potential for economic productivity. However, the primary aim of education is neglected – to create conditions to...
 2. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Literatūra Anuja; Asim Kulshrestha, “Impact of Nadhishodhan Pranayama Psychological Well-Being of Middle Aged Working Women,” Asian Journal of Research in Social Science and Humanities, 2012, vol. 2, no. 7, pp. 146–151. Aramavičiūtė, Vanda, Auklėjimas ir dvasinė asmenybės branda, Vilnius...
 3. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Išvados Tyrimu atskleista jogos kaip holistinės saviugdos praktikos, apimančios asmenybės ugdymąsi fiziniu, psichiniu ir dvasiniu lygmeniu, svarba. Nustatyta, kad jogos praktikos ne tik fiziškai stiprina organizmą, subalansuoja protą ir emocijas, bet taip pat padeda pažinti proto prigimtį ir...
 4. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Visi žmonės turi ekstrasensorinių sugebėjimų, kuriuos lavinant – jie evoliucionuojaŽr. Rupert Sheldrake, The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature, 2011; Larry Dossey, One Mind: How Our Individual Mind is Part of a Greater Consciousness and Why It Matters, 2013., todėl...
 5. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  AutoriaiŽr. Dale Carnegie, Kaip gyventi turtingą ir turiningą gyvenimą, 2011; Napoleon Hill, Mąstyk ir būk turtingas! Suklestėk per metus, 2014. minties jėgą susieja su kryptingu gyvenimo tikslų ar svajonių įgyvendinimu: aiškaus tikslo apsibrėžimas bei intensyvus susitelkimas į jį sukuria savyje...
 6. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Moksliniai tyrimai rodo, jog „om“ garso kartojimas meditacijos metu sukelia fizinį atsipalaidavimą, sumažina stresą, didina sąmonės budrumą ir dėmesio koncentraciją, gerina atmintį, skatina kūrybiškumą bei lengvina mokymosi procesusŽr. Ira Das, Himanianand, “Role of Prayer and ‘Om’ Meditation in...
 7. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Šiuo požiūriu akivaizdi jogos kaip holistinės saviugdos praktikos reikšmė. D. BohmŽr. David Bohm, Wholeness and the Implicate Order, 2002. teigimu, Vakarų mokslininkų klaidingas aiškinimas apie pasaulį yra fragmentuotas (viskas susideda iš dalių), todėl mokslininkas pritaria Rytų požiūriui, kad...
 8. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Tyrimas parodė, jog meditacinių saviugdos praktikų dėka yra galimybė lavinti subtilesnes vidines žmogaus galias – intuiciją: Intuicija – tai netikėta ir staigi minties įžvalga ar gebėjimas gauti žinias be racionalaus proto įsikišimo arba žinojimas, sujungiantis protą su kūnu per jausmą – taigi...
 9. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  R. SheldrakeŽr. Rupert Sheldrake, A New Science of Life: The Hypothesis of Formative Causation, 2009. iškelia hipotezę, jog žmogus mąsto ne smegenimis, o morfologiniu (energiniu) lauku, kuris jį supa: įtekant svetimoms mintims į smegenis, žmogus jas suvokia kaip savo – dėl to svarbi proto...
 10. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Kaip teigia E. Laumenskaitė ir A. VasiliauskasŽr. Egidija Laumenskaitė, Aleksandras Vasiliauskas, „Strateginiai pokyčiai ir savivada organizacijoje“, 2006., saviugda turi derinti protinį ir jutiminį suvokimą, tačiau tik kai kurie žmonės turi gebėjimą tai daryti. Taigi, siekiant gilesnio...
 11. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  3.2. Psichinis lygmuo: „Neramios proto prigimties pažinimas ir kontrolė“ Psichiniame lygmenyje vienas iš jogos praktikų tikslų yra padėti žmogui suprasti proto prigimties veikimo principus: Tyrimo dalyviai didelę reikšmę teikia minčių kokybei ne tik dėl to, kad jos skatina atitinkamos elgsenos...
 12. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Tyrimas atskleidė, jog askezė per žmogiškųjų juslių kontrolę yra neatsiejama jogos praktikavimo dalis. Dalyviai pažymi, jog jie stengiasi stebėti bei reflektuoti kasdienių gyvenimo įpročių apraiškas, kurios anksčiau nebuvo sąmoningai suvoktos: Tyrimo dalyviai eksperimentuoja su savo kūnu...
 13. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Tyrimu nustatyta, jog mitybos įpročių kaita turėjo įtakos ne tik fiziniu, bet ir psichiniu ar dvasiniu lygmeniu. Dalyviai teigė, jog vegetarinę mitybą pradėjo praktikuoti paskatinti moralinių vertybių realizavimo, kas yra jogos filosofijos pagrindas: Longitudiniais tyrimais nustatyta, jog...
 14. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  3.1. Fizinis lygmuo: „Suvaldysi kūną – suvaldysi protą“ Tyrimu nustatyta jogos fizinių pratimų atlikimo svarba siekiant išlaikyti gerą fizinę formą bei stiprinti sveikatą: Fizinis aktyvumas gerai veikia emocinę bei mentalinę sferas: pakelia nuotaiką, koncentruoja dėmesį, geriau dirba protas...
 15. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  1 pav. Jogos kaip holistinės saviugdos samprata / Fig. 1. Yoga as a practice for holistic conscious self-development
 16. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Tyrėjos santykis su tema. Mano santykis su saviugda yra gana glaudus: praktikuoju fizinio, psichinio ir dvasinio lygmens saviugdą daugiau nei 10 metų. Su jogos mokslu ir praktikomis plačiau susipažinau, kuomet buvau išvykusi į 5 mėn. mokslinę stažuotę Indijoje, kas padėjo praplėsti požiūrį į...
 17. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  2. Empirinio tyrimo metodika Tyrimo metodologijos pasirinkimas. Jogos kaip holistinės saviugdos praktikos fenomenui ištirti pasirinkta kokybinio tyrimo paradigma pasitelkiant interpretacinės fenomenologinės tyrimo strategijos elementusŽr. Clark Moustakas, Phenomenological Research Methods, 1994...
 18. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Jogos mokslas pateikia ne tik holistinį požiūrį į žmogaus kūną, protą ir sielą kaip visumą, bet ir nurodo aiškias gaires, kaip žmogus gali ugdyti savo vidines galias, kontroliuoti žmogiškąją prigimtį tobulinant savo asmenybę ir ugdant aukščiausio lygio sąmoningumą bei koncentracijąŽr. Swami...
 19. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Rytų patirtisŽr. Jiddu Krishnamurti, The Awakening of Intelligence, 2000; Rabindranath Tagore, Sādhanā: The Realization of Life, 2008. pabrėžia savistabos, koncentracijos, kontempliacijos ir savikontrolės įgūdžių svarbą saviugdos procese siekiant pažinti proto veikimo ypatumus, išanalizuoti...
 20. Aušra Kolbergytė

  Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

  Senovės indų raštuose nurodyta, jog koncentravimasis į nenumaldomą materialinės gerovės ir malonumų tenkinimo siekį didina proto prisirišimus ir įvairias identifikacijas („aš“ ir „mano“), kas pradeda sekinti, išbalansuoja, slopina dvasingumą, nes sukuria prielaidas savanaudiškumui ir godumui...