Radiniai

 1. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Kviečiame Lietuvos mokslininkus ir tyrėjus teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti

  Lietuvos mokslo taryba kviečia Lietuvos mokslininkus ir tyrėjus teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos iki...
 2. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Programos M-ERA.NET 2023 metų paraiškų kvietimas

  Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET kvietimas teikti tyrimams medžiagų tyrimų srityse. Paraiškų teikimo terminaiParaiškos teikiamos dviem etapais. Pirmame konkurso etape tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti paraiškas programos elektroninėje...
 3. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta 2023 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos projektams vykdyti

  Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Lietuvos–Ukrainos programos kvietimą teikti paraiškas vykdyti bendrus mokslo projektus 2024–2025 metais. Paraiškų teikimo terminaiParaiškos teikiamos abiejose šalyse, Lietuvos pareiškėjai paraiškas teikia Tarybai LMT informacinėje sistemoje...
 4. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta I kvietimas teikti paraiškas konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių g…

  Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2023–2026 m. pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“. Kvietimo apimtisKvietimas skirtas teikti...
 5. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Europos partnerystės SBEP 2023 metų paraiškų konkursas

  Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ tvarios mėlynosios ekonomikos partnerystės SBEP kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Tema – „Kelias į priekį: klestinti ir tvari mėlynoji ekonomika šviesesnei ateičiai“. Paraiškų teikimo terminaiTai pirmas konkurso etapas, kuriame...
 6. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta 2023 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

  Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos (dabar — Mokslo ir technologijų ministerija) ir Latvijos...
 7. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Parama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos

  Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą gauti paramą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos. Skiriamos lėšos1 200 000 EurParaiškų teikimasParaiškos priimamos nuolat užpildant formą paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje (bus atidaryta...
 8. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Programos QUANTERA 2023 metų paraiškų kvietimas

  Paskelbtas tarptautinės programos QUANTERA kvietimas teikti paraiškas tyrimams kvantinių tyrimų srityse. Paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2023 m. gegužės 11 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku) programos QUANTERA...
 9. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Kvietimas teikti programos „EUROSTARS 3“ projektų finansines paraiškas

  1. Bendro pobūdžio informacija 1.1. Aktualūs teisės aktai Jungtinės programos „Eurostars 3“ dalyvavimo ir finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas). 2. Reikalavimai pareiškėjams Tarptautinės „Eurostars 3“ programos patvirtintų projektų vykdytojai. 2.1. Lietuvos Respublikoje registruoti...
 10. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Programos JPIAMR-ACTION 2023 m. paraiškų konkursas (DISTOMOS)

  Paskelbtas tarptautinis programos JPIAMR-ACTION 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti – „Inovatyvūs metodai, įrankiai ir technologijos antimikrobinio atsparumo diagnostikai ir monitoringui“ (Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for...
 11. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Europos partnerystės „ERA4Health“ 2023 m. paraiškų konkursas (HealthEquity)

  Paskelbtas tarptautinis naujos programos „Europos horizonto“ partnerystės ERA4Health antrasis 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti. Tema – „Visuomenės sveikatos stiprinimas per sveikos mitybos įpročių, fizinio aktyvumo skatinimą ir atskirties mažinimą“ (Increasing...
 12. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Programos NEURON 2023 m. paraiškų konkursas

  Paskelbtas tarptautinis programos NEURON 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti – Mechanisms of Resilience and Vulnerability to Environmental Challenges in Mental Health. Paraiškų teikimo terminaiParaiškos teikiamos dviem etapais. Pirmame konkurso etape tarptautinių...
 13. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Europos jungtinės programos „Retos ligos“ 2023 m. paraiškų konkursas

  Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti – Natural History Studies addressing unmet needs in Rare Diseases. Paraiškų teikimo terminaiParaiškos teikiamos dviem etapais. Pirmame konkurso etape...
 14. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Europos partnerystės „ERA4Health“ 2023 m. paraiškų konkursas (CARDINNOV)

  Paskelbtas tarptautinis naujos programos „Europos horizonto“ partnerystės ERA4Health pirmasis 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti. Tema – „Novatoriškos širdies ir kraujagyslių ligų gydymo strategijos“ (Research targeting development of innovative therapeutic...
 15. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslines išvykas į Islandiją, Lichtenšteiną ar Norvegiją

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslinių išvykų į Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ar Norvegijos Karalystę (toliau – valstybė(s) donorė(s)) išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Moksliniai...
 16. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Universitetų absolventams – JRC mokslo stažuotės

  Jungtinis tyrimų centras (JRC) kviečia neseniai universitetus baigusius asmenis, norinčius tęsti mokslinę veiklą, teikti paraiškas mokslo stažuotei. Paraiškos priimamos iki š. m. gegužės 31 d. Numatyta 18 teminių sričių stažuotės. JRC mokslo stažuočių kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos...
 17. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Pratęstas VI kvietimas teikti 4 tematikų reikminių tyrimų projektus

  Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, 2022 m. balandžio 4 – gegužės 5 d. kvietė Lietuvos mokslininkus teikti paraiškas pagal...
 18. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus

  Lietuvos mokslo taryba, skatindama jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą ir kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus. Kvietimo lėšos – ~8,4 mln. Eur Paraiškų teikimo pabaiga – 2022...
 19. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Paskelbtas „FLAD Atlantic Security Award“ kvietimas finansuoti saugumo ir gynybos politikos mokslinius tyrimus

  Paskelbtas tarptautinis kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų saugumo ir gynybos politikos srityje – „FLAD Atlantic Security Award“. Paraiškos priimamos iki š. m. liepos 15 d. Kvietimas paskelbtas FLAD svetainėje. Numatoma finansuoti 2 mokslinių tyrimų projektus, kiekvienam skiriant 20...
 20. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi 2022 m. kvietimas teikti paraiškas studentų tyrimams semestrų metu

  Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų semestrų metu projektus. Kvietimo lėšos250 000 EurParaiškų teikimo pabaiga2022 m. birželio 10 d. 24 val.Projekto...